fbpx

Soluțiile ISMB pentru note mai bune la Evaluarea Națională: ședințe, analize și ore suplimentare

Inspectoratul Școlar al Municipiului București a publicat, pe pagina sa de internet, un plan de măsuri pentru îmbunătățirea rezultatelor la Evaluarea Națională de anul acesta.

Iată ce prevede planul ISMB:

1. ANALIZAREA REZULTATELOR SIMULĂRII –

– analizarea rezultatelor obținute la simulare la nivelul ISMB;

– la nivelul fiecărei unități de învățământ cu nivel gimnazial, în care s-a susținut simularea
probelor Evaluării Naționale 2019, vor fi analizate rezultatele obținute de către elevii
claselor a VIII-a și vor fi întocmite planuri remediale.

TERMEN: cel târziu 12 APRILIE 2019
RESPONSABILI: directorii unităților de învățământ, inspectorii școlari

2. ORGANIZAREA ȘEDINȚELOR CU DIRECTORII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

– la nivelul celor șase sectoare, vor fi organizate ședințe cu directorii unităților de
învățământ, având ca subiect diseminarea prevederilor prezentului plan de măsuri,
precum și analizarea modului în care unitățile de învățământ implementează planurile
remediale (o atenție sporită se va acorda implementării planurilor remediale de către
unitățile de învățământ care au obținut rezultate slabe la simulare – sub 40%
promovabilitate).

TERMEN: APRILIE 2019
RESPONSABILI: Inspectorii școlari pentru management instituțional sectoarele 1-6

3. ANALIZAREA REZULTATELOR SIMULĂRII ÎN CONSILIILE PROFESORALE ȘI LA ȘEDINȚELE CU PĂRINȚII

– organizarea ședințelor pentru prezentarea rezultatelor generale/statistice, pe clase,
obținute la simulare, în cadrul Consiliilor profesorale;

– organizarea ședințelor cu părinții pentru prezentarea rezultatelor generale/statistice, pe clase, obținute la simulare; 

–  analizarea rezultatelor cu elevii, în mod individual, de către profesorii de specialitate.

TERMEN: APRILIE 2019
RESPONSABILI: Directorii unităților de învățământ

4. PREGĂTIREA SUPLIMENTARĂ A ELEVILOR

– la nivelul unităților de învățământ cu nivel gimnazial vor fi organizate, de către profesorii
de specialitate, activități de pregărire suplimentară (2-4 ore pe săptămână, în cadrul celor
40 de ore prevăzute în CIM și Fișa postului);

– fiecare unitate de învăţământ va actualiza graficul pregătirilor suplimentare, pentru
discipline la care se susține Evaluarea Națională, pentru clasele a VII-a și a VIIl-a, ca parte
a planului de acţiune la nivelul şcolii; directorul unităţii va monitoriza modul în care
aceste activităţi se desfăşoară şi va sprijini cadrele didactice în derularea optimă a
acestui tip de activitate;

– lunar, la nivelul unităţii de învăţământ, se vor analiza prezenţele elevilor la orele de
specialitate şi la orele de pregătire suplimentară; se recomandă ca, după caz, organizarea
orelor de pregătire suplimetară să se realizeze diferențiat, pe grupe de performanţă, cu o
atenţie deosebită direcționată către elevii care nu au obţinut note mai mari de 5;

– elevii şi părinţii vor semna că au luat la cunoştinţă programul de pregătire
suplimentară/remedială, situaţia participării elevilor la orele de specialitate şi cele de
pregătire suplimentară/remedială fiind adusă, lunar, la cunoştinţa părinţilor;

– se recomandă ca, în cazul elevilor care au obținut note sub 5 la simulare, diriginţii,
consilierii școlari şi cadrele didactice de specialitate să poarte discuţii individuale cu
părinţii acestora, în scopul determinării de atitudine faţă de responsabilităţile ce decurg
pentru pregătirea Evaluării Naționale.

– se vor realiza analize comparative între mediile obținute la disciplinele la care se susține
simularea Evaluării Naționale şi notele obţinute la teze/teze cu subiect unic şi se vor lua
măsurile specifice de corelare a rezultatelor evaluărilor curente cu cea externă, astfel
încât la momentul examenului de Evaluare Naţională să se diminueze diferenţele
specifice.

TERMEN: lunar, pe parcursul semestrului al II-lea, anul școlar 2018-2019
RESPONSABILI: Directorii unităților de învățământ, diriginții, consilierii școlari, profesorii
de specialitate

5. ASIGURAREA RITMICITĂȚII ȘI OBIECTIVITĂȚII EVALUĂRILOR CURENTE/SUMATIVE

– fiecare unitate de învăţământ va asigura ritmicitatea, obiectivitatea şi calitatea evaluării
curente/ evaluării la finalul semestrului al ll-lea, astfel încât promovarea clasei a VII-a,
respectiv, a clasei a VIII-a să fie corelată cu capacitatea de obţinere a unei note mai mari
sau egale cu 5, la Evaluarea Națională;

– se recomandă ca la nivelul unității de învățământ, prin intermediul aplicării unor
instrumente unitare de evaluare, la testele semestriale scrise, să se asigure evaluarea
unitară a elevilor – teze cu subiect unic, la disciplinele la care se susține Evaluarea
Națională.

TERMEN: pe parcursul semestrului al II-lea, anul școlar 2018-2019
RESPONSABILI: Directorii unităților de învățământ, profesorii de specialitate

6. MONITORIZAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

– la nivelul ISMB, prin intermediul profesorilor metodiști de specialitate – limba română și
matematică, vor fi verificate cele 71 unități de învățământ cu nivel gimnazial, care au
obținut performanțe scăzute la simularea Evaluării Naționale – sub 40% promovabilitate;

– monitorizarea permanentă a celor 71 unități de învățământ cu nivel gimnazial, care au
obținut performanțe scăzute la simularea Evaluării Naționale – sub 40% promovabilitate și
raportarea bilunară a modului în care școlile implementează Planul remedial;

– organizarea de întâlniri/ședințe metodice pentru consilierea profesorilor de specialitate;

– monitorizarea prelucrării metodologiei specifice Evaluării Naționale 2019;

– la sfârșitul anului școlar, realizarea analizelor comparative între notele de la simulare,
notele de la tezele cu subiect unic și notele obținute la Evaluarea Națională;

– monitorizarea suportului psiho-pedagogic acordat elevilor de către consilierii din
cabinetele psiho-pedagogice.

TERMEN: pe parcursul semestrului al II-lea, anul școlar 2018-2019
RESPONSABILI: Inspectorii școlari ISMB

Rezultatele pe București obținute de elevii de clasele a VII-a și a VIII-a la simularea examenelor de Evaluare Națională 2019, potrivit datelor furnizate Edupedu.ro de Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB):

Rezultate simulare Limba română în București:
Clasa a VII-a, note peste 5 (rata de promovare): 79,28% și 3 elevi au luat nota 10
Clasa a VIII-a, note peste 5: 82,47% și 12 elevi au luat nota 10
Rezultate simulare Matematică în București:
Clasa a VII-a, note peste 5 (rata de promovare): 60,78% și 108 elevi au luat nota 10
Clasa a VIII-a, note peste 5: 58,87% și 135 elevi au luat nota 10
Rezultate simulare Limba maternă în București:
Clasa a VII-a, note peste 5 (rata de promovare): 84,08% și 2 elevi au luat nota 10
Clasa a VIII-a, note peste 5: 90,54% și 2 elevi au luat nota 10