Raport oficial: România a rămas fără jumătate dintre copiii cu vârsta între 5 și 9 ani

În perioada 1990-2016 populaţia de 5-9 ani a scăzut de la 1.720,3 mii la 1.060 mii, scăderea fiind de 47%. Această informație apare într-un raport oficial al Curții de Conturi, intitulat ”Sinteza Raportului de audit al performanței privind finanțarea învățământului preuniversitar, în perioada 2014-2016”.

România copiii raport

Curtea de Conturi observă, în documentul dat publicității, că situația copiilor români plecați împreună cu părinții lor în străinătate devine îngrijorătoare.

”Educația în limba română a copiilor români din diaspora ar trebui să fie obiectiv strategic național în cadrul oricărei politici guvernamentale, fapt pentru care se recomandă efectuarea tuturor demersurilor pentru acoperirea riscului pierderii identității românești, prin:
– identificarea și monitorizarea permanentă a copiilor români din diaspora prin întocmirea unei baze de date pentru înregistrarea și evidențierea lor, prin interconectarea bazelor de date ținute la nivelul MEN, MAE, MRP, ambasade, direcțiile de evidența a populației, direcțiile de asistență socială, etc.
– asigurarea tuturor condițiilor necesare desfășurării procesului educațional în limba română, referitor în principal la asigurare spațiilor pentru buna desfășurare a procesului educațional, a cadrelor didactice românești necesare predării și instruirii elevilor, asigurarea manualelor școlare în limba română, etc.”, afirmă Curtea de Conturi, în documentul citat.

Instituția observă că ” emigraţia românească a început să capete caracteristicile unei comunităţi stabile în ţările de emigraţie, fapt reflectat de creşterea rapidă a numărului de copii. Astfel, numai în 6 ani (2007-2013) populaţia de 0-14 ani s-a dublat,
crescând de la 145.375 la 338.875 copii. În aceste condiţii populaţia de vârstă şcolară rămasă în ţară s-a diminuat simţitor.”

Primele grupe de vârstă care au preluat şocul demografic au fost cele de 5-9 ani şi 10- 14 ani, adică populaţia de vârstă şcolară aferentă învăţământului primar şi gimnazial.
În perioada 1990-2016 populaţia de 5-9 ani a scăzut de la 1.720,3 mii la 1.060 mii, scăderea fiind de 47%.