fbpx

Q&A: Mai pot fi dați afară elevii în timpul orelor?

Răspuns corect: NU.

Astfel de tratamente sunt interzise prin Legea 257/2013 care modifică şi completează Legea 272/2004 privind protecţia drepturilor copilului.

Pe cale de consecință, chiar dacă profesorul consideră că un elev deranjează ora, va trebui să găsească alte metode pentru a restabili ordinea în clasă. Să îl dea afară NU este o opțiune.

De asemenea, potrivit Statului Elevului, aprobat de Ministerul Educației în 2016, elevii nu mai pot fi umiliți de profesori.

Iată prevederile documentului referitoare la sancţionarea elevilor:

Art. 16
(1) Elevii din sistemul de învăţământ de stat, particular şi confesional autorizat/acreditat,
care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv
regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora conform
prevederilor prezentului statut.
(2) Pentru a putea fi sancţionaţi, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unităţii de
învăţământ sau în cadrul activităţilor extraşcolare. Pentru faptele petrecute în afara
perimetrului unităţii de învăţământ sau în afara activităţilor extraşcolare organizate de
unitatea de învăţământ, elevii răspund conform legislaţiei în vigoare.
(3) Elevii au dreptul la apărare, conform legii.
(4) Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt:
a) observaţie individuală;
b) mustrare scrisă;
c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, Bani de
liceu, a bursei profesionale;
d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;
e) preavizul de exmatriculare;
f) exmatriculare.
(5) Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât şi părinţilor,
tutorilor sau susţinătorilor legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării
acesteia sau ulterior, după caz.
(6) Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este
interzisă în orice context.
(7) Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare.
(8) Sancţiunile prevăzute la punctul 4, lit. d-f, nu se pot aplica în învăţământul primar.
(9) Sancţiunile prevăzute la punctul 4, lit. e-f, nu se pot aplica în învăţământul obligatoriu.

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.