fbpx

PROIECT Vizitele de evaluare a școlilor de către experții ARACIP pot fi și online

Vizitele prin care experții ARACIP realizează evaluarea școlilor se vor putea desfășura și online, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern, publicat în dezbatere publică de Ministerul Educației.

Reglementări pe această temă cuprinse în proiectul de act normativ:

Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Comisiile de experți, desemnate de ARACIP pe bază de hotărâre, sunt alcătuite din 2 4 persoane, colaboratori externi ai ARACIP, experți în evaluare și acreditare, înscriși în Registrul propriu al experților în evaluare și acreditare.
(2) Comisiile efectuează vizite de evaluare de 2-5 zile, după caz (autorizare/ /acreditare/de evaluare). Vizitele pot fi online, la fața locului sau mixte, conform instrucțiunilor emise și aprobate de Consiliul ARACIP.

(3) În cazuri justificate, Președintele Consiliului ARACIP poate aproba modificarea duratei vizitei de evaluare. O vizită de evaluare nu poate fi mai scurtă de o zi.”
8. La articolul 11, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (11) care va avea următorul cuprins:
„(11) Verificare documentelor depuse se realizerază prin intermediul platformei digitale, iar în cadrul vizitei la fața locului se măsoară modalitatea implementării standardelor pe baza colectării datelor de la beneficiari/cadre didactice/didactic auxiliar și nedidactic/directori/comunitate locală/angajatori/operatori economici, după caz, prin aplicarea de chestionare și/sau interviuri și discuții individuale și de grup, a observării directe, vizitelor la operatorii economici, cu ocazia stagiilor de practică, a asistențelor la ore și la activitățile derulate de organizația furnizoare de educație/unitatea de învățământ supusă evaluării”.
9. La articolul 11, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Evaluatorii externi vor analiza situația rezultatelor elevilor, progresul fiecărui antepreşcolar, preșcolar sau elev, precum și a oricărei dovezi prin care se probează buna funcţionare a unităţii de învăţământ. În cazul în care dovada este un document, acesta se analizează, după încărcarea în platforma digitală, înaintea realizării vizitei la fața locului. Verificarea/reverificarea informațiilor conținute în documente se realizează prin discuții cu actorii implicați în actul educațional și prin colectarea datelor prin instrumente specifice, respectiv chestionare, ghiduri de interviu, observare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.