fbpx

PROIECT Școlile vor putea achiziționa echipamente IT și după încetarea stării de alertă

Ministerul Educației a publicat în dezbatere publică un proiect de  h Hotărâre de Guvern prin care școlile ar urma să aibă posibilitatea de a cumpăra echipamente IT și după încetarea stării de alertă.

”Începând din 09 martie a.c. activitățile didactice se desfășoară cu prezență fizică fapt care conduce la necesitatea modificării contractelor de finanțare aflate în derulare astfel încât aceste echipamente să poată fi justificate și pentru aceste tipuri de activități didactice desfășurate la nivelul unităților de învățământ preuniversitar/ instituțiilor de învătământ superior de stat, dar cadrul legislativ actual nu permite actualizarea Cererilor de finanțare anexă la contractul de finanțare.
La nivelul unor Beneficiari procedurile de achiziție se află încă în derulare iar cadrul legislativ trebuie modificat pentru a putea fi justificată achiziția echipamentele IT mobile de tip tabletă/laptop pentru desfășurarea activităților didactice în contextul încetării stării de alertă și derulării activităților didactice cu prezență fizică”, explică ministerul, în expunerea de motive.

Ce prevede proiectul de HG:

2. La articolul 1 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins :
,,(1) Se aprobă achiziţionarea de către beneficiarii prevăzuţi la art. 2 alin. (1), în condiţiile legii, de echipamente din domeniul tehnologiei informaţiei – IT mobile, respectiv tablete/laptopuri pentru uz şcolar cu acces la internet, precum şi a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu on-line și/sau a activităților didactice cu prezență fizică, în limita a 150.000.000 euro, echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro din luna august 2020, din care contribuţia Uniunii Europene – UE este de 131.250.000 euro, iar contribuţia naţională este de 18.750.000 euro.”
3. La articolul 1 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
,,(2) Sumele aferente achiziţiei echipamentelor IT mobile, precum şi alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu on-line și/sau a activităților didactice cu prezență fizică, prevăzute la alin. (1), vor fi rambursate din fonduri externe nerambursabile alocate României în perioada de programare 2014 – 2020 prin Programul Operaţional Competitivitate 2014 – 2020, axa prioritară 2 – Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor – TIC, pentru o economie digitală competitivă, acţiunea 2.3.3 – Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-sănătate şi e-cultură – secţiunea e-educaţie, respectiv din fonduri externe nerambursabile alocate României prin facilitate de finanţare REACT-EU, pentru valoarea alocată conform prevederilor alin. (1).”
4. La articolului 2 alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins :
,,(2) Contractelor de finanţare încheiate pentru achiziţia de echipamente IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum şi alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţilor didactice ale elevilor/studenţilor în mediu on-line și sau a activităților didactice cu prezență fizică li se aplică mecanismul cererilor de plată/prefinanţare/rambursare în condiţiile prevăzute de lege.”
5. La articolului 2 alineatul (9 ) se modifică și va avea următorul cuprins:
,,(9) Cheltuielile cu achiziţia de echipamente IT mobile de tip tabletă/laptop pentru uz şcolar şi alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu on-line și sau a activităților didactice cu prezență fizică prevăzute la art. 1 alin. (1), efectuate începând cu data de 11 martie 2020, sunt considerate eligibile pentru decontare din fonduri externe nerambursabile alocate prin Programul Operaţional Competitivitate 2014 – 2020.”
6. La articolului 2 alineatul (10 ) se modifică și va avea următorul cuprins:
,,(10)Autorităţile publice locale pot aproba credite de angajament, precum şi credite bugetare, după caz, pentru achiziţia de echipamente IT mobile de tip tabletă/laptop pentru uz şcolar şi alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu on-line și sau a activităților didactice cu prezență fizică, pot derula proceduri de achiziţie publică şi pot efectua plăţi eligibile începând cu data de 11 martie 2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014 – 2020.”
7. La articolului 2 alineatul (11 ) se modifică și va avea următorul cuprins :
,,(11) Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pe baza creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate potrivit legii, pot încheia, cu respectarea prevederilor legale, contracte de achiziţie publică pentru procurarea de echipamente IT mobile de tip tabletă/laptop pentru uz şcolar şi alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu on-line și/sau a activităților didactice cu prezență fizică, şi pot efectua plăţi eligibile începând cu data de 11 martie 2020 din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014 – 2020.”
8. La articolului 2 alineatul (12) se modifică și va avea următorul cuprins :
,,(12) Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi autorităţile publice locale asociate în parteneriate pot aproba credite de angajament, precum şi credite bugetare, după caz, pentru achiziţia de echipamente IT mobile de tip tabletă/laptop pentru uz şcolar şi alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu on-line și/sau a activităților didactice cu prezență fizică, pot derula proceduri de achiziţie publică şi pot efectua plăţi eligibile începând cu data de 11 martie 2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014 – 2020.”
9. La articolului 2 alineatul (13) se modifică și va avea următorul cuprins :
,,(13) Ministerul Educației aprobă, pe baza notelor de fundamentare asumate de
 inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului Bucureşti, cu încadrarea în bugetul alocat cu această destinație, creditele bugetare şi de angajament
pe baza cărora ISJ-urile/ISMB în parteneriat cu unităţile de învăţământ achiziţionează echipamente IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum şi alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu
on-line și/sau a activităților didactice cu prezență fizică, prin proceduri de achiziţie publică, şi pot efectua plăţi eligibile începând cu data de 1 august 2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014 – 2020. Notele de fundamentare nu vor include beneficiarii altor proceduri de achiziţie în curs sau finalizate.”
10. La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un alineat nou, alineatul (4^1) cu următorul cuprins:
,,(4^1) Prin excepție de la prevederile alin.(4), în cazul în care dispozitivele/echipamentele electronice mobile nu pot fi distribuite către elevii și studenții care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale și burse sociale  ocazionale, unităților de învățământ preuniversitar de stat respectiv instituțiilor de învățământ superior de stat le revine responsabilitatea de a utiliza aceste echipamente în activitatea didactică viitoare”.

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.