fbpx

Conferintă națională a profesorilor de istorie, București 12-14 Iulie 2018

PREAMBUL

Centenarul Primului Război Mondial și al Marii Uniri reprezintă, fără îndoială, o mare sărbătoare a națiunii române, dar și o fereastră deschisă larg spre educație, spre cunoașterea trecutului. Centenarul este în sine și o oportunitate de a gândi și imagina viitorul națiunii române. Pentru profesorii de istorie momentul Centenarului reprezintă o bună ocazie de a pune în valoare disciplina istorie, dar și cercetarea istorică, profesorul fiind implicat, la firul ierbii, în avangarda cunoașterii și cercetării istoriei naționale.

SCOPUL PROIECTULUI

Conferința Națională a Profesorilor de Istorie va oferi profesorilor de istorie din învățământul gimnazial și liceal, care sunt actorii cei mai importanți în transmiterea cunoașterii istorice și în educarea valorilor naționale, o platformă de reflecție comună despre disciplina istorie și rolul ei în formarea noilor generații, ca și despre legăturile dintre trecut, prezent și viitor. Va fi, de asemenea, un prilej important pentru consolidarea legăturilor dintre reprezentanții acestui corp profesional.

DESCRIEREA PE SCURT A PROIECTULUI

Circa 100 de profesori de istorie care predau în învățământul preuniversitar se vor reuni la Universitatea din București pentru a prezenta comunicări științifice și a dezbate probleme fundamentale ale istoriei și ale profesiei.

Sunt eligibili pentru a participa toți profesorii de istorie din învățământul preuniversitar. Pentru a fi selecționați, doritorii trebuie să elaboreze și să prezinte la nivel județean o lucrare științifică de 3-10 pagini, lucrare subsumată tematicii Primului Război Mondial și a Marii Uniri. Un comitet de selecție de la nivel județean, desemnat de conducerea filialelor Societății de Științe Istorice din România, va alege participanții la conferința națională dintre participanții la conferința județeană, în limita unor cote numerice stabilite de echipa de coordonare a proiectului. Aceștia vor fi invitați să participe la Conferința Națională din 12-14 iulie 2018, desfășurată la Universitatea București, cazarea și masa fiind asigurate de organizatori. În cadrul conferinței, derulată pe paneluri tematice, vor fi susținute public comunicările desemnate câștigătoare la nivel județean, iar profesorii vor discuta și aspecte privind disciplina istorie și rolul acesteia în cadrul societății românești.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

 • Să încurajeze cercetarea istoriei naționale din perioada Primului Război Mondial și a Marii Unirii;
 • Să ofere o bază de cunoaștere reciprocă, o tribună de dialog profesional pentru participanți;
 • Să contribuie la creșterea prestigiului disciplinei istorie, dar și a corpului didactic în societatea românească.

GRUP ȚINTĂ

Profesorii de istorie din întreaga țară.

IDENTITATE VIZUALĂ

Pe toate documentele, materialele elaborate în cadrul prezentului proiect se vor utiliza sigla SȘIR , Sigla Centenarului, Siglele partenerilor (UB, Agerpres)

DURATA PROIECTULUI

18 ianuarie 2018 – 14 iulie 2018

ECHIPA DE COORDONARE A PROIECTULUI

Prof.univ. dr. Bogdan Murgescu, președinte al SȘIR, prof. dr. Bogdan Teodorescu, lect.univ.dr. Andrei Florin Sora, prof. dr. Dorin Stănescu, dr. Valentin Maier

Date de contact

Email: [email protected]

La nivelul fiecărei filiale a SȘIR se va desemna o echipă de proiect formată din 3-5 membri. În județele unde nu există filiale SȘIR, echipa de coordonare a proiectului la nivel național va desemna, preferabil în consultare cu inspectorul de specialitate din județul respectiv, un coordonator de proiect județean.

CALENDARUL PROIECTULUI

Etapa I

 • 18.I.2018: Lansarea proiectului, distribuirea ghidului, difuzarea către Agerpres a comunicatului privind programul Centenar al SȘIR;
 • 31.01.2018 – desemnarea coordonatorilor de proiect din județele în care nu există filiale SȘIR;
 • 15.02.2018 – transmiterea de către filialele SȘIR a componenței echipelor de proiect de la nivel județean, precum și a datei propuse pentru conferința județeană;
 • 18.I.2018 – 1.03.2018: înscrierea profesorilor de istorie la adresa de email: [email protected];
 • 03.03. 2018 publicarea pe site-ul SȘIR a listei profesorilor înscriși în proiect;

Etapa a II-a

 • 12. 04. – 12.05. 2018 desfășurarea conferințelor la nivel județean și selecția participanților la Conferința Națională;

Etapa a III-a

 • 18.05. 2018 anunțarea câștigătorilor pe site-ul SȘIR
 • 12-14.07. 2018 București, desfășurarea Conferinței Naționale a Profesorilor de Istorie.

JURIZAREA LA NIVEL JUDEȚEAN

Președintele comisiei de jurizare va fi președintele filialei județene a SȘIR. În județele unde funcționează două filiale ale SȘIR, fiecare are dreptul să organizeze câte o conferință proprie; în județele unde nu funcționează filiale SȘIR, echipa de coordonare a proiectului desemnează, preferabil în consultare cu inspectorul de specialitate din județul respectiv, un coordonator de proiect județean, care va alcătui o comisie de jurizare.

Comisiile de jurizare vor fi compuse din 3- 5 membri, desemnați dintre profesorii de istorie care predau în județul respectiv. Comisiile vor întocmi fișe de jurizare pe care vor fi notate punctajele obținute de către concurenți.

În jurizare se va ține cont de:

 • claritatea definirii subiectului şi adecvarea acestuia la temă – 20 p.
 • folosirea izvoarelor istorice – 30 p.
 • rezultatul cercetării (sporul de cunoaștere istorică adus prin lucrare; contextualizarea și/sau explicitarea relevanței rezultatului cercetării) – 25 p.
 • calitatea redactării/prezentării (claritate, concizie, utilizarea termenilor istorici, modul de expunere etc.) – 25 p.

INFORMAȚII PENTRU PROFESORII PARTICIPANȚI

Cine poate participa?

 • Orice profesor de istorie din județ care predă la o unitate școlară în calitate de suplinitor sau titular, inclusiv cei neafiliați SȘIR ori afiliați altor societăți, asociații profesionale.

Cum se poate participa?

 • Prin completarea fișei de înscriere și transmiterea ei în format electronic la adresa de email [email protected] până pe data de 1 martie 2018, apoi prin redactarea lucrării, transmiterea ei către comisia județeană și participarea la conferința județeană pentru susținerea acesteia;

Ce tematică va fi aleasă spre cercetare?

 • Istoria României (istorie națională, istorie locală), Relații Internaționale 1914-1919; Perioada istorică: 1914-1919;
 • Bibliografia utilizată: este de dorit ca sursele folosite în cercetarea subiectului să se bazeze în special pe utilizarea fondurilor documentare din Arhive, desigur pot fi consultate și lucrări de specialitate pe tema studiată;
 • Lucrarea va avea minim 3 pagini – maxim 10 pagini la care se va adăuga bibliografia utilizată, anexe cu fotografii și documente;
 • Lucrarea va fi semnată de autor care va menționa la final: Subsemnatul…. Declar că lucrarea de față îmi aparține, este exclusiv opera mea și nu încalcă dreptul de proprietate intelectuală al altor persoane.

Cui și cum se transmite lucrarea?

 • Lucrarea va fi transmisă prin e-mail președintelui comitetului județean (de regulă președintele filialei SȘIR), precum și la adresa [email protected]

Cum și unde se anunță rezultatul?

 • Rezultatul competiției va fi publicat pe site-ul SȘIR, iar câștigătorii vor primi din partea SȘIR o adresă de invitație de participare la Conferința Națională. Adresa va fi semnată de Președintele SȘIR și de șeful Comisiei Județene.

Aspecte financiare

 • Cheltuielile cu transportul din localitatea de domiciliu către București dus- întors vor fi asigurate de către unitatea școlară unde profesorul este încadrat, SȘIR va trimite documente care să ateste participarea profesorului la Conferință și care să permită decontarea acestor cheltuieli; Cazarea și masa vor fi asigurate de către SȘIR pentru întreaga perioadă a desfășurării conferinței.

Premii, recunoașterea participării

 • Toți profesorii înscriși vor primi diplomă de participare la faza județeană a proiectului;
 • Profesorii desemnați câștigători vor primi diplome emise de SȘIR și UB, premii oferite de sponsori.

Parteneri Media – Agerpres

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.