fbpx

Primăria Capitalei colectează în școli adresele de e-mail ale părinților și își prezintă campaniile la ședința cu părinții

Participanții la prima ședință cu părinții de anul acesta din mai multe școli publice bucureștene au avut surpriza să primească formulare prin care Primăria Capitalei le cere adresele de e-mail și le solicită acordul de a-i informa în legătură cu campaniile, programele și proiectele desfășurate de Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București. De asemenea, părinții trebuie să bifeze dacă doresc să participe la workshopurile cu teme de educație pentru sănătate, organizate de aceeași instituție.

În afară de această solicitare, părinții și tutorii școlarilor au primit o prezentare detaliată a programelor desfășirate de ASSMB în timpul mandatului Gabrielei Firea. Cei care au fost prezenți la prima întâlnire din anul școlar cu cadrele didactice a au găsit în sala de clasă câte patru foi A4 cu informații despre programe precum ”Campania de Promovare a Sănătății Orale”, ”Sănătatea e în mâinile tale” sau ”Copiii sănătoși ai Bucureștiului”.  Materialul documentar mai conține detalii despre investițiile derulate de Primăria Capitalei în ultimii trei ani.

Ce este ASSMB și care sunt atribuțiile sale

Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti este serviciu public organizat ca instituție publică de interes local al Municipiului București cu personalitate juridică, finanţată din bugetul  Municipiului București, înfiinţată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 378/09.12.2008, modificată prin Hotărârea CGMB nr. 298/31.08.2009. Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti este organizată şi funcţionează în baza Legii Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, în baza prevederilor OUG nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sanãtãtii cãtre autoritãţile administraţiei publice şi a Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.378/2008.

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRAŢIEI SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI

– asigurarea unui management eficient şi eficace în unităţile sanitare publice pentru care s-a transferat managementul asistenţei medicale, conform O.U.G. nr.162/2008 cu modificările şi completările ulterioare;

– administrarea şi întretinerea clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile sanitare publice, precum şi a terenurilor aferente, în care îşi desfăşoară activitatea unităţile sanitare cu paturi prevăzute la art. 16 din O.U.G. nr.162/2008, aflate în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. Acestea se transmit în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în condiţiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– evaluarea indicatorilor privind activitatea desfăşurată în unităţile sanitare publice cu paturi;

– exercitarea ansamblului de atribuţii şi competente preluate de la  Ministerul Sănătăţii cu privire la asistenţa medicală şi de medicină dentară din unităţile de învăţământ public preşcolar, şcolar şi universitar din municipiul Bucuresti;

– asigurarea acordării asistenţei medicale şi de medicină dentară, preşcolarilor, elevilor şi studenţilor pe toată perioada în care se află în unităţile de învăţământ public preşcolar, şcolar şi universitar din municipiul Bucureşti;

– activitatea de soluţionare legală a petiţiilor cu privire la asistenţa medicală din domeniul său de competenţă.