fbpx

Pilotarea testării standardizate va fi făcută cu titlu gratuit. Lista celor 329 de școli în care va avea loc

Photo 96426902 © Antonio Guillem | Dreamstime.com

În vederea pilotării evaluării standardizate, Ministerul Educației încheie un protocol de colaborare, cu titlu gratuit, fără implicații financiare ale părților. Prevederea face parte din ordinul de ministru publicat, în această seară, în Monitorul Oficial.

Ordinul de ministru include și lista școlilor în care se va desfășura pilotarea testării standardizate.

Ordinul de ministru, integral:

Art. 1. — (1) Se aprobă organizarea pilotării evaluării standardizate la finalul anului școlar 2021—2022, cu scopul de a stabili nivelul de competențe ale elevilor la finalul anului școlar.
(2) Participă la pilotarea evaluării standardizate la finalul anului școlar 2021—2022 elevii claselor I—VII, respectiv IX—XI din unitățile de învățământ selectate de Ministerul Educației.
(3) La nivelul fiecărui județ/sector al municipiului București, pilotarea evaluării standardizate se organizează în câte 7 unități de învățământ, incluzând unități de învățământ cu profil pedagogic.
Art. 2. — Evaluarea standardizată la finalul anului școlar 2021—2022 se organizează de către inspectoratele școlare județene/al municipiului București în perioada 30 mai—10 iunie pentru elevii claselor I—VII și în perioada 30 mai—8 iunie pentru elevii claselor IX—XI.
Art. 3. — (1) Disciplinele la care se organizează evaluarea standardizată la finalul anului școlar 2021—2022 sunt
următoarele:
a) pentru elevii claselor I—VII, limba română și matematică;
b) pentru elevii claselor IX—XI, limba română și, în funcție de filieră, profil și specializare, disciplina care se susține la examenul național de bacalaureat, ca probă obligatorie a profilului, matematică sau istorie.
(2) Testele pentru evaluarea standardizată la finalul anului școlar 2021—2022 sunt construite respectând programa școlară corespunzătoare fiecărei clase/discipline menționate la alin. (1).
(3) Timpul de lucru efectiv pentru fiecare disciplină la care se susține evaluarea standardizată este de 30 de minute pentru clasele din învățământul primar, respectiv 60 de minute pentru clasele din învățământul gimnazial și liceal.
Art. 4. — (1) Desfășurarea evaluării standardizate la finalul anului școlar 2021—2022 se realizează în format digital, în baza unei instrucțiuni, care va fi comunicată inspectoratelor școlare județene/al municipiului București în termen de 3 zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ se asigură că elevii dispun de un număr suficient de dispozitive, precum: calculatoare, laptopuri, tablete sau telefoane smart, astfel încât în perioada de desfășurare a evaluării standardizate la finalul anului școlar 2021—2022 să se ofere posibilitatea fiecărui elev din clasele I—VII, respectiv IX—XI să susțină această evaluare.
(3) Dispozitivele utilizate trebuie să fie conectate la rețeaua internet, să aibă un sistem de operare și un browser web.
Fiecare elev trebuie să aibă acces la browserul web. Art. 5. — Pentru elevii cu deficiențe/cerințe educaționale speciale care doresc să participe la evaluarea standardizată la finalul anului școlar 2021—2022 se aplică prevederile art. 31 și 32 din Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.801/2010, valabilă și pentru anul școlar 2021—2022, prevederile art. 91 alin. (1) lit. c), alin. (2) și (3) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat național — 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.799/2010, cu modificările ulterioare, valabilă și pentru anul 2022, respectiv prevederile Procedurii nr. 25.464/2022*) cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat — sesiunea 2022.
Art. 6. — (1) În urma evaluării standardizate la finalul anului școlar 2021—2022 sunt furnizate detalii despre întrebările/itemii la care elevul a răspuns și se generează rapoarte narative de evaluare la finalul fiecărui test.
(2) Rapoartele narative de evaluare nu se transformă în calificative/note acordate elevilor și nu pot fi utilizate în vederea evaluării activității cadrelor didactice.
(3) Rapoartele narative de evaluare analizează în detaliu competențele elevilor, precizând nivelul de cunoștințe, astfel încât la nivelul Ministerului Educației să poată fi adoptată o serie de măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.
Art. 7. — (1) În vederea pilotării evaluării standardizate, Ministerul Educației încheie un protocol de colaborare, cu titlu gratuit, fără implicații financiare ale părților.
(2) În cadrul protocolului de colaborare, activitățile de pilotare pot fi organizate până la finalul anului 2022.
Art. 8. — Se aprobă lista unităților de învățământ participante la pilotarea evaluării standardizate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 9. — Direcția generală învățământ preuniversitar, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 10. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educației,
Sorin-Mihai Cîmpeanu
București, 13 mai 2022.
Nr. 3.835.
*) Procedura nr. 25.464/2022 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

LISTA unităților de învățământ participante la pilotarea evaluării standardizate

Nr.
crt. Județul Unitatea de învățământ
1 Alba Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj
2 Alba Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia
3 Alba Școala Gimnazială „Axente Sever” Aiud
4 Alba Liceul Teoretic Teiuș
5 Alba Școala Gimnazială „Decebal” Cricău
6 Alba Școala Gimnazială „Nicolae Drăgan” Galda de Jos
7 Alba Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud
8 Arad Colegiul Pedagogic „Preparandia — Dimitrie Țichindeal” Arad
9 Arad Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Arad
10 Arad Școala Gimnazială Nr. 2 Sântana
11 Arad Liceul Teoretic Sebiș
12 Arad Școala Gimnazială „Gheorghe Popovici” Apateu
13 Arad Școala Gimnazială „Ioan Slavici” Șiria
14 Arad Liceul Tehnologic Vinga
15 Argeș Colegiul Național Pedagogic „Carol I” Câmpulung
16 Argeș Școala Gimnazială „Ion Minulescu” Pitești
17 Argeș Școala Gimnazială Nr. 1 Costești
18 Argeș Liceul Teoretic „Ion Mihalache” Topoloveni
19 Argeș Școala Gimnazială Nr. 1 Poienarii de Argeș
20 Argeș Școala Gimnazială Nr. 1 Poiana Lacului
21 Argeș Liceul Tehnologic „Petre Ionescu Muscel” Domnești
22 Bacău Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău
23 Bacău Școala Gimnazială „Emil Racoviță” Onești
24 Bacău Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Comănești
25 Bacău Liceul Teoretic „Spiru Haret” Moinești
26 Bacău Școala Gimnazială Ardeoani
27 Bacău Școala Gimnazială „Scarlat Longhin” Dofteana
28 Bacău Liceul Tehnologic „Jacques M. Elias” Sascut
29 Bihor Liceul Pedagogic „Nicolae Bolcaș” Beiuș
30 Bihor Școala Gimnazială „Oltea Doamna” Oradea
31 Bihor Școala Gimnazială „Miron Pompiliu” Ștei
32 Bihor Liceul Teoretic „Constantin Șerban” Aleșd
33 Bihor Școala Gimnazială Nr. 1 Vârciorog
34 Bihor Școala Gimnazială „Aurel Pop” Oșorhei
35 Bihor Liceul Teoretic „Gabriel Țepelea” Borod
36 Bistrița-Năsăud Colegiul Național „George Coșbuc” Năsăud
37 Bistrița-Năsăud Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Bistrița
38 Bistrița-Năsăud Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Năsăud
39 Bistrița-Năsăud Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean
40 Bistrița-Năsăud Școala Gimnazială Sânmihaiu de Câmpie
41 Bistrița-Năsăud Școala Gimnazială „Viorel Nimigeanu” Nimigea de Jos
42 Bistrița-Năsăud Liceul Tehnologic „Ion Căian Românul” Căianu Mic
43 Botoșani Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani
44 Botoșani Școala Gimnazială „Elena Rareș” Botoșani
45 Botoșani Școala Gimnazială „Leon Dănăilă” Darabani
46 Botoșani Liceul Tehnologic Bucecea
47 Botoșani Școala Gimnazială Nr. 1 Văculești
48 Botoșani Școala Gimnazială „Octav Băncilă” Corni
49 Botoșani Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona
50 Brăila Colegiul Național Pedagogic „Dumitru Panaitescu Perpessicius”
51 Brăila Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Brăila
52 Brăila Școala Gimnazială „Spiru Haret” Însurăței
53 Brăila Liceul Teoretic „Constantin Angelescu” Ianca
54 Brăila Școala Gimnazială Surdila-Greci
55 Brăila Școala Gimnazială Movila Miresii
56 Brăila Liceul Tehnologic „Matei Basarab” Măxineni
57 Brașov Liceul „Andrei Mureșanu” Brașov
58 Brașov Școala Gimnazială Nr. 9 „N. Orghidan” Brașov
59 Brașov Școala Gimnazială Ghimbav
60 Brașov Colegiul Național „Doamna Stanca” Făgăraș
61 Brașov Școala Gimnazială Cața
62 Brașov Școala Gimnazială Sânpetru
63 Brașov Liceul „Sextil Pușcariu” Bran
64 Buzău Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” Buzău
65 Buzău Școala Gimnazială „George Emil Palade” Buzău
66 Buzău Școala Gimnazială „Gheorghe Vernescu” Râmnicu Sărat
67 Buzău Liceul Teoretic „Radu Vlădescu” Pătârlagele
68 Buzău Școala Gimnazială Măgura
69 Buzău Școala Gimnazială „Constantin Ivănescu” Poșta Câlnău
70 Buzău Liceul Tehnologic „Sfântul Mucenic Sava” Berca
71 Călărași Colegiul Național „Neagoe Basarab” Oltenița
72 Călărași Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Călărași
73 Călărași Școala Gimnazială „Gheorghe Manu” Budești
74 Călărași Liceul „Alexandru Odobescu” Lehliu-Gară
75 Călărași Școala Gimnazială Nr. 1 Unirea
76 Călărași Școala Gimnazială Nr. 1 Dor Mărunt
77 Călărași Liceul Tehnologic „Duiliu Zamfirescu” Dragalina
78 Caraș-Severin Colegiul Național „C.D. Loga” Caransebeș
79 Caraș-Severin Școala Gimnazială Nr. 7 Reșița
80 Caraș-Severin Școala Gimnazială Nr. 1 Bocșa
81 Caraș-Severin Liceul „Matias Hammer” Anina
82 Caraș-Severin Școala Gimnazială „Aurel Peia” Ezeriș
83 Caraș-Severin Școala Gimnazială „Gheorghe Frățilă” Glimboca
84 Caraș-Severin Liceul Teoretic „Eftimie Murgu” Bozovici
85 Cluj Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” Cluj-Napoca
86 Cluj Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Cluj-Napoca
87 Cluj Școala Gimnazială „Teodor Murășanu” Turda
88 Cluj Liceul Teoretic „Pavel Dan” Câmpia Turzii
89 Cluj Școala Gimnazială Chiuiești
90 Cluj Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai” Florești
91 Cluj Liceul Teoretic „Gelu Voievod” Gilău
92 Constanța Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” Constanța
93 Constanța Școala Gimnazială Nr. 24 „Ion Jalea” Constanța
94 Constanța Școala Gimnazială Nr. 2 „Poet Ovidiu” Ovidiu
95 Constanța Liceul Teoretic „Negru Vodă” Constanța
96 Constanța Școala Gimnazială „Ion Borcea” Agigea
97 Constanța Școala Gimnazială Nr. 1 Valu lui Traian
98 Constanța Liceul Tehnologic Ciobanu
99 Covasna Colegiul Național „Mihai Viteazul” Sfântu Gheorghe
100 Covasna Școala Gimnazială „Nicolae Colan” Sfântu Gheorghe
101 Covasna Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Întorsura Buzăului
102 Covasna Liceul „Korosi Csoma Sandor” Covasna
103 Covasna Școala Gimnazială „Comenius” Brețcu
104 Covasna Școala Gimnazială „Nicolae Russu” Sita Buzăului
105 Covasna Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Valea Mare
106 Dâmbovița Colegiul Național Pedagogic „Constantin Cantacuzino” Târgoviște
107 Dâmbovița Școala Gimnazială „Ion Alexandru Brătescu-Voinești” Târgoviște
108 Dâmbovița Școala Gimnazială Nr. 4 „Elena Donici Cantacuzino” Pucioasa
109 Dâmbovița Liceul Teoretic „Ion Ghica” Răcari
110 Dâmbovița Școala Gimnazială Gura Șuții
111 Dâmbovița Școala Gimnazială Brezoaia, Brezoaele
112 Dâmbovița Liceul Tehnologic „Udrea Băleanu” Băleni
113 Dolj Colegiul Național Pedagogic „Șefan Velovan” Craiova
114 Dolj Liceul Tehnologic „Horia Vintilă” Segarcea
115 Dolj Liceul Tehnologic „Petre Baniță” Călărași
116 Dolj Școala Gimnazială „Eliza Opran” Ișalnița
117 Dolj Școala Gimnazială „Traian” Craiova
118 Dolj Școala Gimnazială Fărcaș
119 Dolj Școala Gimnazială Filiași
120 Galați Colegiul Național „Costache Negri” Galați
121 Galați Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Galați
122 Galați Școala Gimnazială „Grigore Hagiu” Târgu Bujor
123 Galați Liceul Tehnologic „Paul Bujor” Berești
124 Galați Școala Gimnazială „Florea Julea” Nicorești
125 Galați Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae” Liești
126 Galați Liceul Tehnologic Nr. 1 Corod
127 Giurgiu Liceul Teoretic „N. Cartojan” Giurgiu
128 Giurgiu Școala Gimnazială „Acad. M. Voiculescu” Giurgiu
129 Giurgiu Școala Gimnazială Nr. 1 Bolintin-Vale
130 Giurgiu Liceul Tehnologic „Tiu Dumitrescu” Mihăilești
131 Giurgiu Școala Gimnazială „Apostol Arsache” Vedea
132 Giurgiu Școala Gimnazială „Banu Băleanu” Bolintin-Deal
133 Giurgiu Liceul „Udriște Năsturel” Hotarele
134 Gorj Liceul Tehnologic „General Constantin Șandru” Bâlta, Runcu
135 Gorj Școala Gimnazială Capu-Dealului Brănești
136 Gorj Liceul Teoretic Novaci
137 Gorj Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Peștișani
138 Gorj Școala Gimnazială Nr. 1 „G. Uscătescu” Târgu Cărbunești
139 Gorj Colegiul Național „Spiru Haret” Târgu Jiu
140 Gorj Școala Gimnazială „Alexandru Ștefulescu” Târgu Jiu
141 Harghita Liceul „Marin Preda” Odorheiu Secuiesc
142 Harghita Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Miercurea-Ciuc
143 Harghita Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Bălan
144 Harghita Școala Gimnazială „Geo Bogza” Bălan
145 Harghita Școala Gimnazială „Teodor Chindea” Voșlăbeni
146 Harghita Școala Gimnazială Tulgheș
147 Harghita Liceul „Miron Cristea” Subcetate
148 Hunedoara Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Deva
149 Hunedoara Școala Gimnazială „Dominic Stanca” Orăștie
150 Hunedoara Școala Gimnazială „Sfânta Varvara” Aninoasa
151 Hunedoara Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Petrila
152 Hunedoara Școala Gimnazială „Constantin Daicoviciu” Beriu
153 Hunedoara Școala Gimnazială Dobra
154 Hunedoara Liceul Teoretic „Silviu Dragomir” Ilia
155 Ialomița Colegiul Național „Mihai Viteazul” Slobozia
156 Ialomița Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” Urziceni
157 Ialomița Școala Gimnazială „George Vâlsan” Amara
158 Ialomița Școala Gimnazială „Ionel Perlea” Ograda
159 Ialomița Liceul Tehnologic Fierbinți-Târg
160 Ialomița Școala Gimnazială Făcăeni
161 Ialomița Liceul Tehnologic „Iordache Zossima” Armășești
162 Iași Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” Iași
163 Iași Școala Gimnazială „Dimitrie A. Sturdza” Iași
164 Iași Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino” Pașcani
165 Iași Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Hârlău
166 Iași Școala Gimnazială Balș
167 Iași Școala Gimnazială „Profesor Mihai Dumitriu” Valea Lupului
168 Iași Liceul Teoretic „Bogdan Vodă” Hălăucești
169 Ilfov Liceul Tehnologic „Barbu Știrbey”
170 Ilfov Școala Gimnazială Nr. 2 Buftea
171 Ilfov Școala Gimnazială „Profesor Ion Vișoiu” Chitila
172 Ilfov Liceul Teoretic „Horia Hulubei” Măgurele
173 Ilfov Școala Gimnazială Nr. 1 Berceni
174 Ilfov Școala Gimnazială „Alexandru Odobescu” Chiajna
175 Ilfov Liceul Teoretic „Traian Lalescu” Brănești
176 Maramureș Liceul Pedagogic „Regele Ferdinand” Sighetu Marmației
177 Maramureș Școala Gimnazială „George Coșbuc” Baia Mare
178 Maramureș Școala Gimnazială Nr. 7 Vișeu de Sus
179 Maramureș Liceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” Seini
180 Maramureș Școala Gimnazială Bicaz
181 Maramureș Școala Gimnazială Nr. 1 Moisei
182 Maramureș Liceul Teoretic „Ioan Buteanu” Șomcuta Mare
183 Mehedinți Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Odobleja” Drobeta-Turnu Severin
184 Mehedinți Școala Gimnazială Nr. 15 Drobeta-Turnu Severin
185 Mehedinți Școala Gimnazială Vânju Mare
186 Mehedinți Liceul Tehnologic „Matei Basarab” Strehaia
187 Mehedinți Școala Gimnazială Șovarna
188 Mehedinți Școala Gimnazială Șimian
189 Mehedinți Liceul Teoretic Cujmir
190 Mureș Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” Târgu Mureș
191 Mureș Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Târgu Mureș
192 Mureș Școala Gimnazială Iernut
193 Mureș Liceul Tehnologic Iernut
194 Mureș Școala Gimnazială Băla
195 Mureș Școala Profesională „Gheorghe Șincai” Râciu
196 Mureș Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda
197 Neamț Liceul „Vasile Conta” Târgu-Neamț
198 Neamț Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Roman
199 Neamț Școala Gimnazială „Regina Maria” Bicaz
200 Neamț Liceul „Gh. Ruset Roznovanu” Roznov
201 Neamț Școala Gimnazială Nr. 1 Dochia
202 Neamț Școala Gimnazială Borlești
203 Neamț Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Săbăoani
204 Olt Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu” Slatina
205 Olt Școala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina
206 Olt Școala Gimnazială „Virgil Mazilescu” Corabia
207 Olt Liceul Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” Scornicești
208 Olt Școala Gimnazială Poganu
209 Olt Școala Gimnazială Izbiceni
210 Olt Liceul Teoretic „Ion Gh. Roșca” Osica de Sus
211 Prahova Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Ploiești
212 Prahova Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Ploiești
213 Prahova Școala Gimnazială „Inginer Gheorge Pănculescu” Vălenii de Munte
214 Prahova Liceul Teoretic „Șerban Vodă” Slănic
215 Prahova Școala Gimnazială „Laurențiu Fulga” Fulga de Sus
216 Prahova Școala Gimnazială Măgurele
217 Prahova Liceul Tehnologic „Gheorghe Ionescu Șișești” Valea Călugărească
218 Sălaj Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău
219 Sălaj Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” Zalău
220 Sălaj Școala Gimnazială „Horea” Șimleu Silvaniei
221 Sălaj Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu” Jibou
222 Sălaj Școala Gimnazială Nr. 1 Valcău de Jos
223 Sălaj Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai” Bobota
224 Sălaj Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Hida
225 Satu Mare Colegiul Național „Ioan Slavici” Satu Mare
226 Satu Mare Școala Gimnazială „Grigore Moisil” Satu Mare
227 Satu Mare Școala Gimnazială Nr. 3 Negrești-Oaș
228 Satu Mare Liceul Tehnologic „George Barițiu” Livada
229 Satu Mare Școala Gimnazială Gherța Mică
230 Satu Mare Școala Gimnazială Doba
231 Satu Mare Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Turț
232 Sibiu Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu
233 Sibiu Școala Gimnazială Nr. 21 Sibiu
234 Sibiu Școala Gimnazială Ocna Sibiului
235 Sibiu Liceul Tehnologic „J. Lebel” Tălmaciu
236 Sibiu Școala Gimnazială Racovița
237 Sibiu Școala Gimnazială „Mihai Viteazu” Șelimbăr
238 Sibiu Colegiul Tehnic „A.T. Laurian” Agnita
239 Suceava Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava
240 Suceava Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava
241 Suceava Școala Gimnazială „Aurelian Stanciu” Salcea
242 Suceava Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana
243 Suceava Școala Gimnazială Satu Mare
244 Suceava Școala Gimnazială „Vasile Tomegea” Boroaia
245 Suceava Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni
246 Teleorman Colegiul Național Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexandria
247 Teleorman Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Alexandria
248 Teleorman Școala Gimnazială Nr. 2 Videle
249 Teleorman Liceul Teoretic Zimnicea
250 Teleorman Școala Gimnazială „Sfinții Voievozi” Bragadiru
251 Teleorman Școala Gimnazială „Grigore Dimitrie Ghica” Peretu
252 Teleorman Liceul Teoretic Piatra
253 Timiș Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva” Timișoara
254 Timiș Școala Gimnazială Nr. 30 Timișoara
255 Timiș Școala Gimnazială Nr. 4 Lugoj
256 Timiș Liceul Teoretic „Iulia Hașdeu” Lugoj
257 Timiș Școala Gimnazială Tomești
258 Timiș Școala Gimnazială Dumbrăvița
259 Timiș Liceul Teoretic „David Voniga” Giroc
260 Tulcea Liceul Teoretic „Ion Creangă” Tulcea
261 Tulcea Școala Gimnazială „Alexandru Ciucurencu” Tulcea
262 Tulcea Școala Gimnazială „Gheorghe Banea” Măcin
263 Tulcea Liceul Teoretic „Gh. M. Murgoci” Măcin
264 Tulcea Școala Gimnazială Dorobanțu
265 Tulcea Școala Gimnazială Greci
266 Tulcea Liceul Tehnologic Topolog
267 Vâlcea Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea
268 Vâlcea Școala Gimnazială „I. Gh. Duca” Râmnicu Vâlcea
269 Vâlcea Școala Gimnazială „Costea Marinoiu” Ocnele Mari
270 Vâlcea Liceul „Gheorghe Surdu” Brezoi
271 Vâlcea Școala Gimnazială Ghioroiu
272 Vâlcea Școala Gimnazială Mihăești
273 Vâlcea Liceul Teoretic Măciuca
274 Vaslui Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” Bârlad
275 Vaslui Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Vaslui
276 Vaslui Școala Gimnazială „Mihai David” Negrești
277 Vaslui Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negrești
278 Vaslui Școala Gimnazială Nr. 1 Văleni
279 Vaslui Școala Gimnazială „Ion Murgeanu” Zorleni
280 Vaslui Liceul „Ștefan cel Mare” Codăești
281 Vrancea Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” Focșani
282 Vrancea Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” Focșani
283 Vrancea Școala Gimnazială Nr. 2 Mărășești
284 Vrancea Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu” Odobești
285 Vrancea Școala Gimnazială „Petre Mironescu” Mera
286 Vrancea Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Gugești
287 Vrancea Liceul „Simion Mehedinți” Vidra
288 București Școala Gimnazială „Sf. Voievozi”
289 București Liceul Teoretic „George Călinescu”
290 București Colegiul Tehnologic „Viaceslav Harnaj”
291 București Colegiul Național „Aurel Vlaicu”
292 București Școala Gimnazială Nr. 183
293 București Școala Gimnazială Nr. 13
294 București Școala Gimnazială „Al. Costescu”
295 București Școala Gimnazială Nr. 71
296 București Școala Gimnazială Nr. 32
297 București Școala Gimnazială „Sfântul Silvestru”
298 București Școala Gimnazială Nr. 25
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 482/13.V.2022 15
„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329
C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: [email protected], www.monitoruloficial.ro
Adresa Biroului pentru relații cu publicul este:
Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București; 012329.
Tel. 021.401.00.73, e-mail: [email protected], [email protected]
Pentru publicări, încărcați actele pe site, la: https://www.monitoruloficial.ro/brp/
EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR
&JUYEJT|454915]
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482/13.V.2022 conține 16 pagini. Prețul: 4 lei ISSN 1453—4495
Nr.
crt. Județul Unitatea de învățământ
299 București Liceul Tehnologic „Nikola Tesla”
300 București Liceul Teoretic „C.A. Rosetti”
301 București Colegiul Național „Școala Centrală”
302 București Școala Superioară Comercială „N. Kretzulescu”
303 București Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”
304 București Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”
305 București Școala Gimnazială Nr. 88
306 București Școala Gimnazială Nr. 55
307 București Școala Gimnazială Nr. 195
308 București Școala Gimnazială „Federico Garcia Lorca”
309 București Colegiul Național „Ion Creangă”
310 București Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti”
311 București Liceul Tehnologic „Mircea Vulcănescu”
312 București Școala Gimnazială „Ienăchiță Văcărescu”
313 București Școala Gimnazială Nr. 96
314 București Școala Gimnazială Nr. 165
315 București Școala Gimnazială Nr. 189
316 București Școala Gimnazială Nr. 115
317 București Școala Gimnazială Nr. 126
318 București Școala Gimnazială Nr. 127
319 București Școala Gimnazială „Luceafărul”
320 București Școala Gimnazială Nr. 136
321 București Școala Gimnazială Nr. 188
322 București Liceul Teoretic „Ion Barbu”
323 București Colegiul Național „Elena Cuza”
324 București Liceul cu Program Sportiv „Mircea Eliade”
325 București Colegiul Național „Grigore Moisil”
326 București Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu”
327 București Școala Gimnazială Nr. 59
328 București Școala Gimnazială „Sfântul Andrei”
329 București Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși”

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.