fbpx

Peste 34.000 de candidați, înscriși la concursul de titularizare. Care este regulamentul probei scrise

Proba scrisă din concursul de titularizare, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar (sesiunea 2021) se va desfășura miercuri, 21 iulie.

Proba va începe la ora 9:00, în 118 centre de concurs, respectându-se toate măsurile igienico-sanitare, valabile în cazul examenelor naționale, privind normele de acces în spațiile de examen, în vederea protejării candidaților și a personalului implicat, în contextul situației epidemiologice generate de pandemia de Covid-19.
Pentru susținerea acestei probe s-au înscris 34.120 de candidați, dintre care 5.190 de
candidați provin din promoția curentă.

Candidații trebuie să fie prezenți în sală cel mai târziu la ora 8:15. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, cu posibilitatea prelungirii cu una-două ore în situațiile speciale (candidați nevăzători, ambliopi sau cu anumite deficiențe de vedere).
În aceste cazuri, comisiile județene de organizare și desfășurare a concursului asigură condiții de egalizare a șanselor pentru candidații cu deficiențe, prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrărilor la subiectele de concurs, în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice deficienței respective.
Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităților naționale și baremele de evaluare
pentru cele 122 de discipline de concurs sunt asigurate de Centrul Național de Politici și
Evaluare în Educație și vor fi publicate după susținerea probei scrise, pe site-ul
subiecte.edu.ro (ora 16:00).
Primele rezultate vor fi afișate în data de 27 iulie, la sediile inspectoratelor școlare și pe siteul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare
județene sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 27 iulie, după afișarea
rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 28 iulie, până la ora 12:00. Contestaţiile pot fi
transmise si prin e-mail, după afişarea rezultatelor, până în data de 28 iulie, ora 12:00.

Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site în data
de 3 august.
Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la
proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată
(suplinire), minimum nota 5 (cinci). Proba practică și inspecția la clasă au fost eliminate
pentru anul în curs prin OUG nr. 70/2020, aprobată prin Legea nr. 179/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 4 – 5 august.

concursul de titularizare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.