fbpx

OFICIAL. Ponderea sportivilor români în echipele de competiție trebuie să fie minimum 40%

Ponderea de participare a sportivilor de performanță români, la nivel de seniori și tineret, la competițiile sportive naționale oficiale nu poate fi mai mică de 40% din totalul de sportivi participanți care pot evolua în teren pe parcursul unui meci, pentru fiecare echipă, prevede un ordin al ministrului Sporului, publicat, azi, în Monitorul Oficial.

Ordinul de ministru, integral:

Art. 1. — Prezentele instrucțiuni reglementează aspecte privind ponderea de participare a sportivilor de performanță români la competițiile sportive naționale oficiale, la sporturile de echipă.

Art. 2. — Scopul prezentelor instrucțiuni constă în organizarea sportului ca activitate de interes național susținută de stat și, în special, instituirea unei ponderi de participare în competițiile sportive naționale oficiale a sportivilor de performanță români.

Art. 3. — Obiectivul prezentelor instrucțiuni constă în susținerea sportului de înaltă performanță și obținerea unor rezultate remarcabile la competițiile sportive naționale oficiale de către sportivii de performanță români.

Art. 4. — În înțelesul prezentelor instrucțiuni, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:
— federații sportive naționale — structuri sportive de interes național, persoane juridice de drept privat, de utilitate publică, autonome, neguvernamentale, apolitice și fără scop lucrativ;
— pondere de participare — procent minim de sportivi de performanță români care participă la competițiile sportive naționale oficiale;
— sportivi de performanță români — persoanele de cetățenie română care practică sistematic și organizat sportul de performanță și participă în competiții sportive naționale oficiale.

Art. 5. — În vederea ducerii la îndeplinire a obligațiilor prevăzute la art. 13 alin. (5) coroborat cu dispozițiile art. 37 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, federațiile sportive naționale stabilesc, în baza statutelor și regulamentelor proprii, ponderea de participare a sportivilor de performanță români, la nivel de seniori și tineret, la competițiile sportive naționale oficiale, la sporturile de echipă.

Art. 6. — Ponderea de participare a sportivilor de performanță români, la nivel de seniori și tineret, la competițiile sportive naționale oficiale nu poate fi mai mică de 40% din totalul de sportivi participanți care pot evolua în teren pe parcursul unui meci, pentru fiecare echipă.

Art. 7. — Stabilirea ponderii menționate la art. 6 se efectuează de către federațiile sportive naționale începând cu sezonul competițional următor, 2022—2023.

Art. 8. — Federațiile sportive naționale au obligația să respecte prevederile statutului, actului constitutiv și regulamentelor proprii, precum și ale actelor normative cu incidență în domeniul de activitate al federației la stabilirea ponderii prevăzute la art. 6.

Art. 9. — Nerespectarea dispozițiilor prezentelor instrucțiuni constituie contravenție prin nerespectarea solicitărilor legale ale Ministerului Sportului, prevăzută la art. 88 lit. h) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează corespunzător.

 

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.