fbpx

Numărul de gradații de merit scoase la concurs în Vaslui s-a înjumătățit față de anul 2023

Inspectoratul Școlar Județean Vaslui a anunțat numărul de gradații de merit scoase la concurs în acest an.

Potrivit publicației Vremea Nouă, Consiliul de Administrație al instituției a aprobat, în ultima ședință, 104 locuri, jumătate din câte erau anul trecut. Dintre acestea, 90 de gradații sunt pentru personalul didactic de predare, 3 – gradații pentru personalul de conducere, îndrumare și control, iar 11 – gradații pentru personalul didactic auxiliar. Înscrierea la concurs poate fi făcută până pe 21 mai, iar rezultatele finale, după contestații, vor fi publicate în perioada 17 iunie – 28 iunie. Candidații trebuie să obțină minimum 75 puncte. Gradația de merit va fi acordată începând cu data de 1 septembrie 2024 și va reprezenta 25% din salariu.

Ce prevede Metodologia de organizare a concursului:

Art. 5. — (1) La concursul pentru acordarea gradației de merit poate participa:

a) personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 5 ani, cu calificativul „Foarte bine” în fiecare an școlar din perioada evaluată (1 septembrie 2018—31 august 2023) și care a dovedit performanțe deosebite în:
(i) activitatea didactică cuantificată în rezultatele elevilor;
(ii) inovarea didactică în pregătirea preșcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor prin utilizarea tehnologiei și a internetului sau a altor modalități alternative de educație, în pregătirea elevilor distinși la competițiile școlare recunoscute de Ministerul Educației/inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, etapa județeană/a municipiului București, interjudețeană, etapa națională și internațională;

(iii) prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, în integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale și/sau tulburări de învățare în învățământul de masă, în progresele școlare ale elevilor în risc de abandon școlar, în inițierea și managementul unor proiecte școlare care au condus la consolidarea culturii școlare centrate pe progres, cooperare și incluziune;

b) personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 5 ani, cu performanțe în activitate, în perioada 1 septembrie 2018—31 august 2023, și calificativul „Foarte bine” în fiecare an școlar din perioada evaluată.

Ordinul de ministru poate fi accesat, integral, aici:

Monitorul Oficial Partea I nr. 380

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.