fbpx

Împreună, ne pregătim pentru succes într-o lume dinamică și complexă!

dinamică

Derulăm una dintre cele mai provocatoare experiențe educaționale pe care Școala Metropolitană ARC le oferă : o competiție a creativității,  de aplicare în practica pedagogică a principiilor învățării integrate, potrivită cu perspectiva holistică în care  copilul percepe lumea. Folosirea metodelor specifice abordării multi-, trans- și interdisciplinare ( învățarea pe bază de proiect), munca în echipă multidisciplinară a profesorilor, rolul mentorului de facilitator în formarea abilităților de învățare autonomă,  interesul  egal pentru dezvoltare cognitivă și emoțională a copiilor sunt considerate esențiale în abordarea educației în școala noastră.

Obiectivul general este dezvoltarea capacității elevilor de a sintetiza  cunoștințe disciplinare pentru  o înțelegere interdisciplinară consecventă, aprofundată a unui subiect cu relevanță pentru viața reală, dincolo de băncile școlii.

Acest proiect al întregii comunități educaționale ARC este generator de satisfacție, creator, catalizator în activitatea tuturor elevilor și profesorilor.

În semestrul I din acest an școlar, timp de o lună, fiecare clasă din Școala Metropolitană ARC  a pregătit un proiect integrat, care a presupus activități școlare complementare, a îmbinat  practica și teoria, științele exacte și disciplinele umaniste. Echipele de elevi au lucrat în mediul virtual sau fizic sub îndrumarea unor echipe multidisciplinare de profesori, au abordat  subiecte actuale din diverse domenii de cunoaștere și practică socială. Au exersat, și-au dezvoltat abilități de documentare, argumentare, au ilustrat idei abstracte  prin lucrări de artă și prin jocuri virtuale create de ei înșiși, au elaborat eseuri creative.

Prezentările în fața comisiei de evaluare din săptămâna 1-5 martie au fost ele însele exemple de creativitate, au implicat adevărate puneri în scenă, moderatori, lecturări teatrale ale eseurilor în română și engleză, echipe tehnice ale elevilor care au asigurat folosirea  adecvată a tuturor facilităților platformei zoom pentru a pune în valoare prezentările suport realizate în  PowerPoint  și demo-ul jocului original creat de echipa elevilor din  clubul Micul antreprenor social.

Temele proiectelor sunt relevante pentru abordarea propusă!

Clasa pregătitoare – “100 de zile de școală”

Clasa I     – „Unirea în cuget și simțire”

Clasa II    – „Bucureștiul, aşa cum nu îl știam”

Clasa III   – „Nică şi vrejul de fasole”

Clasa IV   – „Vlad Țepeș, între mit și realitate”

Clasa V    – „Lost in space?”

Clasa VI   – „Timpul – realitate și percepție”

Clasa VII  -„ Puterea Imaginii  vs. Puterea Cuvântului”

Clasa VIII – „Banii – realitate sau imaginație”.

Pentru această mobilizare creatoare, colectivele de elevi sunt recompensate cu premii oferite de conducerea școlii.

Dincolo de obiectivele imediate sau pe termen scurt, formarea acelor competențe cheie necesare pentru integrarea viitorilor noștri absolvenți în orice mediu de studiu și de activitate dincolo de băncile școlii, este o preocupare permanentă a profesorilor și a conducerii școlii.

Proiectul “Împreună, ne pregătim pentru succes într-o lume dinamică și complexă!” demarat în acest an școlar, se va derula în fiecare semestru din fiecare an școlar, pe teme diferite, alese la nivelul fiecărei clase, prin procesul de decizie specific învățării pe bază de proiect.

dinamică