fbpx

Îmbinarea între artă, tehnologie și spirit antreprenorial în Școala Metropolitană ARC – Bune practici

Îmbinarea mijloacelor digitale cu  cele artizanale ( manualitate în relație directă cu narura) în activitatea la clasă deschide elevilor noștri o perspectivă integratoare asupra competențelor omului contemporan ca parte a naturii și a universului artificial creat de el de-a lungul secolelor.

Lucrul în echipe de profesori și abordarea transdisciplinară, cea de tip prototipare și regîndire a unei activități la clasă fac parte din viziunea noastră asupra educației.

“Odată cu tehnologizarea si informatizarea, se părea ca Artele Vizuale si Artele aplicate- Meșteșugurile-vor pierde teren. Realitatea ultimilor ani ne demonstrează ca sunt din ce in ce mai utile si mai căutate, numeroși medici, psihologi si părinți realizând ca manualitatea si imaginația sunt indispensabile dezvoltării corecte a copilului, ca viitor adult de succes. 

Desen, pictura, modelaj, cusut, țesut, machetare, sunt doar câteva din tehnicile parcurse. Nu neglijam nici programele de desen si aplicațiile computerizate, designul grafic sau fotografia digitală. Toate aspectele culturii artistice sunt prezente în funcție de etapa de vârstă a elevului, ca sprijin si suport pentru o dezvoltare armonioasă”  Lăcrămioara Matei, profesor de ARTE la Școala Metropolitană ARC.

Prin subiectele si aplicațiile propuse în școala noastră se urmărește dezvoltarea creativității și independenței elevilor, aceștia parcurgând un program variat de tehnici și elemente de cultură integrate, prin care să-și descopere aptitudinile și să găsească soluții inedite problemelor cu care se confruntă, indiferent de materia sau situația în care pot recurge la o soluție artistică.

Cursul de multiculturalism în limba engleză, creat de doamna profesoară Ileana Cernat Peneș pentru clasele primare, oferă oportunitatea îmbinării diverselor tehnici de lucru artizanale și a cunoștințelor despre  culturile tradiționale ale diverselor popoare. Se urmărește astfel una dintre componentele  esențiale ale misiunii noastre, fomarea unei atitudini deschise față de diversitatea culturală, față de bogăția artstică a umanității. 

“ Urmărim cultivarea interesului pentru arte, în general, și pentru artele propriului popor/ altor popoare/ etnii, în mod special. Am analizat și am  valorificat în produse originale create de elevi , sărbători laice sau religioase, specifice anumitor popoare/etnii (Mid-Autumn Festival, Oktoberfest, Pirates Week Festival – Cayman Islands, Thanksgiving, Hanukkah, Kwanzaa, Anul Nou Chinezesc). Ilustrațiile pe care le-am realizat (cum ar fi, de pildă portughezele Azulejos, sau iile românești), dedicate tradițiilor studiate, au ajutat elevii să-și dezvolte, pe lângă imaginație și creativitate, atitudini pozitive față de manifestarile și valorile culturale ale diferitelor popoare, au început să distingă între creațiile artistice autentice și kitch, să fie mândri de moștenirea culturală proprie și și să devină mai toleranți și mai empatici față de alte popoare/etnii.” Profesor Ileana Cernat Peneș.

Un exemplu special al acestei viziuni integratoare asupra educației îl reprezintă și proiectele dezvoltate în cadrul clubului de educație antreprenorială Micul antreprenor social – Junior Achievement , dezvoltat în Școala Metropolitană  cu sprijinul Junior Achievement România, unul din partenerii noștri tradiționali. Activitatea clubului, coordonat de prof. Luiza Cristea, se desfășoară pe baza unui parcurs original de organizare a unei mini – companii ( adaptare unică pentru gimnaziu a programului oferit de Junior Achievement România liceenilor) care are ca rezultate un plan de afaceri, un proces de producție, un produs creat de elevi prin folosirea atât a instrumentelor digitale, cât și a uneltelor tradiționale și a deprinderilor manuale, urmărind atât valoarea utilă a produsului, cât și pe cea artistică. 

Dacă anul trecut produsul a fost o machetă funcțională (prototip) a unei jucării educative ( submarin), în primul semestru din acest an școlar mini-compania ARCașilor a realizat un Cards Game original, “A crazy, crazy, crazy Christmas!”, lansat în evenimentele organizate în Școala Metropolitană cu ocazia sărbătorilor de iarnă ( Festival în Europa!).  Acivitățile mini-companiei , de la planificare, investiție de economii, procurarea resurselor, până la realizarea și vânzarea a 10 pachete de cărți cu design și regulament  originale create de membrii clubului s-au încheiat cu plata salariilor și distribuirea profitului.

“ M-am simțit ca un antreprenor adevărat și nu a fost ușor 😊. A fost ușor să imaginăm soluții, să facem regulamentul, să desenăm personajele în versiune manuală și digitală, să confecționăm  cărțile de joc. Mai  greu a fost să facem un plan de afaceri, să vindem pachetele de cărți colegilor și să obținem și profit! Sunt mândru de ceea ce am realizat împreună!” Dragoș Giușcă, CEO mini-companie, elev în clasa a VII-a, Școala Metropolitană ARC.