fbpx

Clasa Pregătitoare – Aventura cunoașterii

Clasa pregătitoare reprezintă una dintre cele mai importante perioade din viaţa unui copil, face tranziţia de la grădiniţă la şcoală şi are rolul de a pregăti copilul pentru această etapă, de a se obişnui mai uşor şi mai rapid cu mediul şcolar, intregrându-se natural în cadrul colectivului de elevi. 

O echipă de învăţători din cadrul Liceului Internaţional King George ne-a explicat ce înseamnă clasa pregătitoare: “Acum, este momentul în care, cei mici se dezvoltă îmbinând utilul (învăţarea primilor paşi din procesul educaţional de formare) cu plăcutul (descoperirea şi aflarea informaţiilor în cel mai atractiv şi captivant mod). 

Această etapă reprezintă un parcurs educativ util, care vine să îi ajute pe cei mici. Putem considera clasa pregătitoare ca un fel de antrenament pentru adaptarea lor la viaţa de şcolar. Parcurgând clasa pregătitoare, copiii se vor obişnui mai uşor şi mai rapid cu mediul şcolar, integrându-se natural în cadrul colectivului de elevi. Fără clasa pregătitoare, adaptarea copilului la cerinţele clasei a I-a se face greoi, uneori mult după începerea anului şcolar, iar elevul pierde entuziasmul iniţial al începutului de parcurs şcolar.

Pe primul loc, întotdeauna se află zâmbetul şi fericirea copiilor

Deşi clasa pregătitoare are următoarele obiective: învăţarea literelor din alfabet, citirea cursive, adunarea cifrelor în intervalul 0-30; descoperirea lumii înconjurătoare, dezvoltarea abilităţilor, întâlnirea cu instrumentele muzicale, conectarea cu arta şi frumosul, pe primul loc, întotdeauna se află zâmbetul şi fericirea copiilor.

Fiind un process de lungă durată, ne propunem să uşurăm “munca” celor neiniţiaţi prin diferite metode, accentul punându-se pe joc şi joacă. Dorim, de asemenea, ca aceştia să nu simtă şi perceapă şcoala drept un sacrificiu sau o rutină.

În cadrul clasei pregătitoare, copilul îşi exersează noile abilităţi ale vârstei şi deprinde altele noi:

  • Să comunice, să colaboreze;
  • Să înveţe sistematic şi să gândească logic;
  • Să îşi gestioneze singur timpul şi efortul;
  • Să se adapteze la situaţii noi;
  • Să îşi asume sarcini;
  • Să se implice conştient şi creativ.

Debutul micii şcolarităţi se dovedeşte a fi o adevărată provocare pentru toţi cei implicaţi: elevi, părinţi, profesori. Activitatea de predare-învăţare trebuie să devină o aventură a cunoşterii în care copilul este provocat să participe după puterile lui, iar rolul profesorului constă mai mult în cel de stimulare, dirijare şi motivare, printr-o  participare entuziastă şi printr-o abordare ludică.”

 

Învăţători Liceul Internaţional King George, Sector 6, Bucureşti