fbpx

EXCLUSIV Monica Anisie: Școlile private vor putea participa la programul de școli pilot

Ministrul Educației, Monica Anisie, a confirmat, pentru Educație Privată, că și unitățile de învățământ particular vor putea participa la programul de școli pilot, care urmează să fie aprobat prin Hotărâre de Guvern.

”Nu va exista nicio restricție în privința școlilor private, dar vor exista condiții de participare pentru toate școlile care urmează să se înscrie în acest program. Aceste criterii urmează să fie incluse în normele metodologice de aplicare a legii”, a explicat Anisie.

Mai multe școli private și-au anunțat, deja, intenția de a participa la acest program.

Ce prevede proiectul de Hotărâre de Guvern aflat pe agenda Executivului:

ART.1
Se aprobă funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unitățipilot, experimentale şi de aplicație.
ART.2
(1) Începând cu anul școlar 2020-2021, în sistemul de învățământ preuniversitar vor
funcționa unități de învățământ cu statut de unități –pilot, experimentale și de
aplicație. Scopul acestora este de a pune în aplicare și de a evalua proiecte de cercetare
educațională, noi modele curriculare și de carieră didactică, în vederea fundamentării
de politici publice la nivel național.
(2) Unitățile menționate la alin.(1) fac parte din sistemul național de învățământ.
(3) În unitățile de învățămînt prevăzute la alin.(1) se aplică dispozițiile Legii educației
naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și
reglementările subsecvente.
(4) În vederea punerii în aplicare a dispozițiilor prezentei hotărâri a Guvernului,
ministrul educației și cercetării poate emite ordine sau instrucțiuni.
ART.3
(1) Pentru anul școlar 2020-2021, lista unităților de învățământ preuniversitar care vor
funcționa ca unități-pilot, experimentale și de aplicație se aprobă prin ordin al
ministrului educației și cercetării, până cel târziu la data de 15 august 2020.
(2) În acest scop, ministrul educației și cercetării va aproba Metodologia de înființare
și funcționare a unităților –pilot, experimentale și de aplicație. Aceasta va cuprinde:
a) modalitatea prin care unitățile de învățământ preuniversitar pot solicita dobândirea
statutului de unitate prevăzută la art. 2 alin (1);
b) criteriile de selecție;
c) modelele curriculare și de carieră didactică;
d) structura de personal și modalitățile de organizare a normei de muncă pentru
personalul didactic și nedidactic;
e) mecanismele de finanțare;
f) mecanismul de monitorizare și evaluare;
g) alte reglementări necesare înființării și funcționării.
ART.4
Ministerul Educației și Cercetării, prin entitățile subordonate și coordonate, sprijină
conform atribuițiilor ce îi revin, unitățile de învățământ prevăzute la art. 2 alin. (1), în
vederea fundamentării de politici publice la nivel național.
ART.5
Ministerul Educației și Cercetării elaborează și aprobă Regulamentul de organizare și
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot,
experimentale și de aplicație, până la data de 1 august 2020.

școli pilot