fbpx

Ministerul Educației propune un proiect de lege pentru desființarea unei universități private

Ministerul Educației a publicat, pe pagina sa de internet, un proiect de lege care prevede desființarea unei universități private. Proiectul se află în dezbatere publică și este semnat de ministrul  Educației, Monica Anisie, dar și de ministrul Justiției, Cătălin Predoiu.

Inițiativa legislativă de referă la desființarea Universității Române de Ştiinţe şi Arte “Gheorghe Cristea” din Bucureşti.

În expunerea de motive, inițiatorii explică de ce au înaintat acest proiect de lege:

”Prin adresa cu nr. 04/15.06.2020, Fundația Universitară Română de Ştiinţe şi Arte “Gheorghe Cristea” comunică Ministerului Educației și Cercetării decizia persoanei juridice fondatoare a Universității Române de Ştiinţe şi Arte “Gheorghe Cristea” din Bucureşti, consemnată în Procesul Verbal nr. 1/07.02.2020 privind Hotărârea membrului fondator Cristea Lidia al Fundației Universitare Române de Ştiinţe şi Arte “Gheorghe Cristea”, de desființare a instituției de învățământ superior.

Începând cu anul universitar 2016-2017, prin H.G. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016 – 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I la data 23 septembrie 2016, Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte “Gheorghe Cristea” din Bucureşti a intrat în lichidare cu toate programele/ specializările de studii de învățământ universitar.

Astfel în anul universitar 2020-2021 nu mai funcționează nici o specializare /program de studii universitare, la nici un an de studii, la nici o formă de învățământ, la nici o locație din țară sau străinătate.
Prin urmare, Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte “Gheorghe Cristea” din Bucureşti se desfiinţează ca instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ.”

Ce prevede proiectul de lege despre studenții înscriși la respectiva universitate și despre absolvenții ei:

Studenții și absolvenții fără diplomă care au fost înmatriculați la specializări/programe de studii universitare din cadrul Universității Române de Științe și Arte ”Gheorghe Cristea” din București, au dreptul să își finalizeze studiile la
specializări/programe de studii acreditate identice sau similare, din același domeniu al specializării/programului de studii, organizate în instituții de învățământ superior acreditate.

Potrivit publicației Cotidianul. Universitatea Română de Științe si Arte Gheorghe Cristea era cotată, în anul 2015, de Asociația Universităților Europene la categoria E, cu cele mai slabe clasificări,