fbpx

Ministerul Educației organizează o dezbatere publică despre OUG referitoare la transportul elevilor

Ministerul Educației organizează joi, 22 septembrie 2022 ora 10:00, în sistem de videoconferință, o dezbatere publică având ca temă proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, referitoare la transportul elevilor.

Sunt invitați să participe, în sistem online, toti cei interesați: persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, societăți comerciale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, reprezentanți ai presei, în limita a 100 de persoane.  

Înscrierea se va realiza în sistem electronic printr-un mesaj trimis la adresa de e-mail [email protected], până la data 21 septembrie 2022, ora 16:00.

Înscrierea va include: numele și prenumele participantului/reprezentantului legal, după caz, organizația pe care o reprezintă, datele de contact, numărul de telefon, adresa de e-mail la care se va transmite link-ul pentru logare, precum și confirmarea participării la dezbatere.

Persoanele interesate să-și prezinte verbal propunerea în cadrul dezbaterii publice sunt rugate să se înscrie la adresa de e-mail anterior menționată și vor avea la dispoziție 3 minute pentru prezentare.

Propunerile se vor face în scris, în format electronic (word), cu specificarea secțiunilor, capitolelor, articolelor din proiectul de act normativ la care se face referire, prin formularul anexat (disponibil mai jos, sub tag-ul Materiale informative) și se vor transmite la adresa de mail menționată anterior până la data 21 septembrie 2022, ora 16.

În situația în care propunerile formulate sunt semnificative, timpul dedicat susținerii acestora poate fi prelungit, o singură dată, cu încă 3 minute, de persoana care coordonează desfășurarea dezbaterii publice.

Luarea cuvântului de către participantul/reprezentantul legal se va realiza în ordinea înscrierii pentru participarea la dezbaterea publică.

Ce prevede proiectul de OUG:

Articol Unic. Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La art. 84, alin.(1^3)-(1^4) se modifică și au următorul cuprins:

,,(1^3) Elevilor care sunt școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu li se asigură o sumă forfetară lunară pentru cheltuielile de transport, în funcție de distanța între localitatea de domiciliu și localitatea în care sunt școlarizați, dus-întors, pe durata cursurilor școlare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ în care sunt școlarizați. Elevii pot solicita acordarea în avans a sumei forfetare lunare.
(1^4) Elevilor care sunt cazaţi la internat sau în gazdă în localitatea unde studiază li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 4 călătorii dus-întors pe lună, din bugetul Ministerului Educaţiei, prin unităţile de învăţământ unde sunt şcolarizaţi. Elevii pot solicita acordarea sumei în avans. Pentru situațiile în care se depășește suma forfetară, decontarea se face în luna următoare.”

2. La art. 84, alin.(1^5) și alin.(1^6) se abrogă.
3. La art. 84, alin. (1^7) și alin. (1^8) se modifică și au următorul cuprins:
,,(1^7) Pentru facilităţile de transport acordate elevilor, prevăzute la alin. (1^3), se asigură o sumă forfetară lunară de 50 de lei/lună pentru distanţa de 3 km. Pentru distanţele ce depăşesc 3 km, suma de 50 lei/lună se suplimentează cu 5 lei/lună pentru fiecare kilometru.
(1^8) În cazul în care costul transportului este mai mare decât suma forfetară prevăzută la art. 1^7, aceasta poate fi majorată cu până la 50%, dar nu mai mult decât contravaloarea documentelor de transport prezentate de către elevii care solicită suplimentarea sumei forfetare. În acest caz, sumele se decontează pe baza documentelor de transport emise de operatorii de transport.”
4. După alin.(1^9) se introduce un nou alineat, alin. (1^10), cu următorul cuprins: „(1^10) Modalitatea de acordare și de decontare a sumelor pentru elevii care sunt școlarizați în altă localitate decât localitatea de domiciliu se stabileşte prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului educaţiei.”

Proiectul de act normativ supus dezabaterii publice poate fi consultat aici.

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.