fbpx

Minimum 300 de elevi în școlile cu personalitate juridică. Cum se va face reorganizarea – proiect

Ministerul Educației anunță că a pus în consultare publică proiectul de Metodologie privind procesul de organizare a rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar în anul școlar 2024-2025 și proiectul de Metodologie privind reorganizarea unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică.

Ministerul precizează că reorganizarea unităților de învățământ cu personalitate juridică se va face cu respectarea prevederilor art. 16 din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, privind numărul de elevi școlarizați într-o unitate de învățământ, astfel încât aceasta să poată funcționa cu personalitate juridică, respectiv:
a) cu minimum 300 de elevi;
b) cu minimum 300 de elevi, preșcolari și/sau antepreșcolari;
c) cu minimum 140 de preșcolari și/sau antepreșcolari;
d) cu minimum 120 de antepreșcolari;
e) cu minimum 80 de elevi, în cazul unităților de învățământ liceal tehnologic care școlarizează exclusiv în sistem dual;
f) cu minimum 50 de elevi sau minimum 50 de elevi și/sau preșcolari, în cazul unităților de învățământ special;
g) cu minimum 100 de elevi, în cazul unităților de învățământ postliceal.

 

Conform proiectului, Inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, au obligaţia de a stabili, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, respectiv consiliul judeţean şi consiliile locale, unităţile de învăţământ propuse pentru reorganizare.

În scopul stabilirii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică propuse pentru reorganizare prin operațiuni de fuziune (prin absorbție sau prin contopire), de divizare (prin absorbție sau prin constituirea unei noi unități de învățământ) inspectoratele școlare şi autorităţile administraţiei publice locale, respectiv consiliul judeţean şi consiliile locale, au în vedere următoarele criterii:

a) respectarea prevederilor art. 16 din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, pentru organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică;

b) calitatea educaţiei furnizate de unităţile de învăţământ preuniversitar, raportată la standardele de autorizare de funcţionare provizorie şi la standardele de acreditare şi de evaluare externă periodică în învăţământul preuniversitar, reflectată în rapoartele elaborate la nivelul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP, respectiv la nivelul inspectoratelor școlare;

c) eficienţa utilizării resurselor financiare, materiale şi umane, în cazul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, respectiv încadrarea cheltuielilor acestora în fondurile alocate pentru finanţarea de bază şi în numărul maxim de posturi didactice de predare, didactice auxiliare şi nedidactice, aprobate de către inspectoratele școlare;

d) respectarea prevederilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, privind efectivele de copii şi elevi pentru constituirea formaţiunilor de studiu în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;

e) respectarea principiului asumării filierei pentru unitățile de învăţământ liceal în care se şcolarizează pe filiera teoretică sau vocaţională.

Lista unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, însoţită de o notă de fundamentare privind motivele care stau la baza procesului de reorganizare propus, se transmite de inspectoratele școlare, la ARACIP și spre informare Ministerului Educației, până la data prevăzută în calendarul operațiunilor de reorganizare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat anual.

Proiectele sunt disponibile, integral, aici:

Proiect_Metodologie_cifra_scolarizare_2024-2025 Proiect_Metodologie_organizare_retea_scolara_2024-2025 Proiect_Metodologie_reorganizare_unitati_invatamant

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.