fbpx

Metodologia pentru sesiunea specială a concursurilor de directori a fost publicată în Monitorul Oficial

Ordinul de ministru care prezintă metodologia pentru sesiunea specială a concursurilor de directori a apărut, în această seară, în Monitorul Oficial.

Care sunt prevederile ordinului de ministru:

Art. I. — Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 și 771 bis din 10 august 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 33, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4)—(7), cu următorul cuprins:
„(4) În contextul stării de alertă, în sesiunea 2021 a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, candidații ale căror dosare de înscriere au fost validate în baza prevederilor art. 9 alin. (3) și (4), aflați în carantină sau izolare la data de 15 octombrie 2021, pot susține proba scrisă la data de 28 octombrie 2021, cu condiția prezentării unui buletin de analize care atestă rezultatul pozitiv al analizei RT-PCR sau a unui raport medical sau a unei decizii de carantinare eliberate de DSP, care atestă plasarea în izolare/carantină pentru o perioadă care include data de 15 octombrie 2021.
(5) La data de 14 octombrie 2021, candidații care se află în situația prevăzută la alin. (4) transmit comisiei județene de organizare a concursului, în scris sau prin poștă electronică, o declarație pe propria răspundere, urmând ca documentele doveditoare să fie transmise până la data de 26 octombrie 2021.
(6) Necomunicarea, până la data de 26 octombrie 2021, a documentelor doveditoare atrage după sine pierderea dreptului de a participa la proba scrisă.
(7) Pentru asigurarea egalității de șanse între toți candidații declarați admiși la proba scrisă se modifică în mod corespunzător perioada de exprimare a opțiunilor pentru unitățile de învățământ/funcțiile pentru care aceștia candidează.”
2. Anexa nr. 8 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. — Direcția generală management resurse umane și rețea școlară din cadrul Ministerului Educației și inspectoratele școlare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *