fbpx

LISTĂ Cele 9 școli care vor pilota descentralizarea curriculară în următorii patru ani

Nouă unități de învățământ, inclusiv șase Colegii Naționale, vor pilota descentralizarea curriculară în următorii patru ani. Lista a apărut, astăzi, în Monitorul Oficial, împreună cu ordinul de ministru care reglementează modul în care se va desfășura transformarea procesului didactic.

Una dintre prevederile ordinului de ministru este aceea că pentru clasa a XII-a cursurile se pot desfășura în proporție de maximum 20% online asincron, în cele nouă școli care aplică această pilotare.

LISTA unităților de învățământ care vor pilota descentralizarea curriculară:

1. Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din localitatea Buhuși, județul Bacău
2. Colegiul Național „Octavian Goga” din municipiul Sibiu, județul Sibiu
3. Colegiul Național „Zinca Golescu” din municipiul Pitești, județul Argeș
4. Colegiul Național „Gheorghe Munteanu Murgoci” din municipiul Brăila, județul Brăila
5. Colegiul Național „Mihai Eminescu” din municipiul Petroșani, județul Hunedoara
6. Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din municipiul București
7. Colegiul Național „Decebal” din municipiul Deva, județul Hunedoara
8. Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” din municipiul Brăila, județul Brăila
9. Liceul Teoretic „Constantin Angelescu” din orașul Ianca, județul Brăila

 

Ce prevede ordinul de ministru publicat, azi, în Monitorul Oficial:

Art. 3. — Prin derogare de la prevederile Ordinului ministrului educației nr. 3.505/2022 privind structura anului școlar 2022—2023 și de la prevederile art. 9 alin. (3)—(5) și art. 87 alin. (7) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4.183/2022, în vederea implementării programului-pilot, unitatea de învățământ poate organiza programul de studiu, în conformitate cu obiectivele programului-pilot asumat, menținând numărul minim de săptămâni de studiu din structura anului școlar, cu respectarea programei școlare în vigoare. Pentru clasa a XII-a cursurile se pot desfășura în proporție de maximum 20% online asincron.

Art. 4. — În vederea implementării programului-pilot, se aprobă o derogare de la prevederile Ordinului ministrului educației naționale nr. 5.086/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.590/2016 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial și de la prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării și inovării nr. 3.410/2009 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru clasele a IX-a—a XII-a, filierele teoretică și vocațională, cursuri de zi, astfel încât unitățile de învățământ să poată utiliza, în vederea atingerii obiectivelor programului-pilot asumat, planuri-cadru de învățământ și programe personalizate, cu respectarea obiectivelor curriculare de învățare specifice ciclului. Pentru ciclul gimnazial unitățile de învățământ pot folosi ca instrumente de evaluare rapoarte narative de evaluare lunară/anuală (aprecieri descriptive/narative privind nivelul de însușire a cunoștințelor, nivelul dobândirii competențelor în diferite contexte de învățare). Rezultatele evaluărilor se consemnează și în catalog. Numărul de note va fi egal cu numărul unităților de învățare pentru care se face evaluarea.

Art. 5. — Prevederile referitoare la contextele specifice/particulare de organizare și desfășurare a procesului educațional în unitățile de învățământ precizate la art. 1 sunt cuprinse în regulamentul de organizare și funcționare elaborat de unitățile de învățământ, în conformitate cu reglementările în vigoare și cu derogările precizate în prezentul ordin.

Art. 6. — Unitățile de învățământ documentează normativ și metodologic bunele practici manageriale, curriculare, financiare și de resursă umană rezultate din programul-pilot și transmit Ministerului Educației un raport, în maximum trei săptămâni de la încheierea activității didactice, pentru fiecare an școlar

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.