fbpx

LISTĂ Cele 248 de școli-pilot care vor implementa catalogul electronic

Photo 145888401 © CaptureMediaStock | Dreamstime.com

Ministerul Educației a anunțat, azi, lista celor 248 de unități-pilot de învățământ care vor implementa, în anul școlar 2021 – 2022, catalogul electronic, în conformitate cu prevederile Ordinului de ministru nr. 5.157/31.08.2021.

Aceste unități de învățământ sunt exceptate de la utilizarea catalogului în format fizic și vor face obiectul unui proces de monitorizare derulat de Direcția Generală România Educată din Ministerul Educației. 

Citește lista, aici.

Ce prevede ordinul de ministru:

Art. 1. 

(1) Unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular care consemnează situația școlară a elevilor în format electronic, denumit în continuare catalog electronic, se pot înscrie, până la data de 10 septembrie 2021, în programul de școli-pilot pentru anul școlar 2021-2022 printr-o solicitare scrisă adresată Ministerului Educației și transmisă inspectoratului școlar pe raza căruia își desfășoară activitatea.

(2) Solicitările sunt centralizate de inspectoratul școlar și transmise Ministerului Educației.

Art. 2. 

(1) Prin derogare de la prevederile art. 106 alin. (2) și art. 109 alin. (6) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările ulterioare, în unitățile de învățământ prevăzute la art. 1 situația școlară, inclusiv rezultatele evaluării, se consemnează doar în catalogul electronic.

(2) Catalogul electronic se tipărește, semnează, avizează și arhivează de directorul unității de învățământ, la finalul anului școlar, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (5) și (8) din Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

 

Sursă foto: https://www.dreamstime.com/laptop-online-business-teacher-work-classroom-put-table-desk-located-empty-room-image145888401

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *