fbpx

”Învoirea colegială”, cuprinsă în CCM. Cadrele didactice pot lipsi de la ore fără să piardă bani

Dreptul cadrele didactice de a solicita învoirea de la ore pentru o perioadă de o zi sau mai multe este cuprins în Contractul Colectiv de Muncă pentru Învățământul Preuniversitar, anunță portalînvățământ.ro. Mai exact, profesorii pot lipsi de la ore pentru rezolvarea unor probleme personale, iar ziua liberă le va fi plătită, în baza “învoirii colegiale“.

Art. 30 din Contractul Contractul Colectiv de Muncă pentru Învățământul Preuniversitar :

“(3) Personalul din învățământ poate beneficia, pentru rezolvarea unor situații personale deosebite, dovedite cu documente justificative, de zile libere plătite, pe bază de învoire colegială. Salariatul care solicită acordarea acestor zile libere plătite are obligația de a-și asigura suplinirea cu personal calificat, care nu va fi remunerat. Cererea de învoire colegială se depune la registratura unității/instituției, cu indicarea numelui și prenumelui persoanei care asigură suplinirea pe perioada învoirii. Cererea se soluționează în maximum 24 de ore”.

Art. 95 :

“(2) Membrii de sindicat, inclusiv cei aleși în organele de conducere ale organizațiilor sindicale care lucrează nemijlocit în unitățile și instituțiile de învățământ au dreptul la zile libere plătite/an școlar, pe bază de învoire colegială, în vederea participării la acțiuni și activități sindicale, având obligația de a-și asigura suplinirea cu personal calificat, care nu va fi remunerat. Numărul de zile libere de care beneficiază aceștia se stabilește prin contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul unităților/instituțiilor”