fbpx

Punctaj maxim la Bacalaureatul Internațional (IBDP)

Cel mai bun rezultat pe plan mondial la Examenele IBDP, la International School of Bucharest 

Peste 173.000 de elevi din peste 3.090 de şcoli şi 150 de ţări s-au înscris la sesiunea din mai 2022 a Bacalaureatului Internaţional. Doar 0.37% dintre candidaţii IB au obţinut punctajul maxim, şi suntem mândri că Tudor este unul dintre aceşti elevi excepţionali.

International School of Bucharest (ISB) anunță că Tudor Durnescu, unul dintre absolvenţii săi, a obţinut punctajul maxim (45/45) la nivel internaţional, la sesiunea din mai 2022 a Bacalaureatului Internaţional.

 L-am întrebat pe Tudor care este secretul punctajului maxim la IB:

45. Multă vreme am visat să fiu primul elev din şcoală care obţine punctajul maxim la IB. Mă gândeam la asta uneori înainte să merg la culcare, şi chiar i-am spus tatălui meu de câteva ori. Niciodată acest vis nu m-a intimidat. Una dintre calităţile cu care m-am prezentat la IB a fost o încredere de sine exacerbată, sau cel puţin aşa trebuie să fi părut colegilor mei. În realitate, aş descri-o dept siguranţă de sine, genul de credinţă pe care unii oameni o obţin prin religie sau alte asemenea convingeri. Din start am ştiut că voi obţine punctajul maxim. Nici când am pierdut de-a lungul anilor pentru că m-am supraevaluat, nu am încetat să cred în mine şi obiectivele mele. Acest sentiment m-a însoţit la examene, pe care mi le imaginasem mai dificile decât au fost în realitate.

Dincolo de această motivaţie de ordin spiritual, am ştiut de asemenea că niciun fel de credinţă nu mă va ajuta să câstig ceva în viaţă fără muncă. De-a lungul programului IB, în special către final, această muncă m-a absorbit, adesea din zori până seara, şi am fost mai fericit ca oricând, încercând să excelez în tot ceea ce învăţasem. Trebuie să spun că nu am fost niciodată genul de persoană care se trezeşte la 4 dimineaţa, şi nici nu am învăţat noaptea. (Din cate îmi amintesc, niciodată nu am depăşit miezul noptii în timpul săptămânii). Tehnicile de învăţare pe care le-am folosit sunt irelevante întrucât succesul la examene depinde de preferinţele de studiu ale fiecăruia. Am lucrat în fiecare zi, fără excepţie. Poate şocant pentru unii, mi-a plăcut să fac asta în fiecare zi, pentru că sentimentul implicării în ceva important m-a captivat.   

De unde a apărut această ambiţie?

Am fost întrebat de multe ori acest lucru, şi sincer, aş vrea să ştiu şi eu de unde. Părinţii mei cred că totul a început înainte de examenele IGCSE, în timpul unei tabere de vară la Oxford. Eu cred că a fost vorba doar de o combinaţie între a avea resursele necesare pentru a mă perfecţiona, profesori buni care m-au ajutat să cred că pot reuşi, şi mentori care să mă inspire.

Directorul şcolii, Serdar Sakman, a spus: “În 2022, elevii noştri au obţinut rezultate excelente la IBDP. Tudor Durnescu a obţinut punctajul maxim de 45 de puncte. Este o performanţă formidabilă, la care ajung numai cei mai buni elevi. Felicitări, Tudor! Şapte dintre elevii noştri au obţinut 40, şi peste 40 de puncte. Acesta este nivelul necesar pentru admitere la universităţi de elită precum Cambridge, Oxford, Harvard şi Stanford. 65% dintre elevii noştri au obţinut 30, şi peste 30 de puncte, iar media pe materie a fost de 34, cu 2 puncte peste media IBDP globală. În calitate de director al şcolii, mă bucură aceste rezultate. Realizările acestea sunt însoţite de sprijinul, organizat şi eficient, pe care profesorii ISB îl oferă fiecarui elev pe parcursul acestui program dificil. Îi felicit pe profesorii noştri pentru modul de predare şi sprijinul continuu acordat elevilor”.

Rezultate generale excelente pentru ISB în sesiunea de examene IB, mai 2022

Suntem mândri de Promoţia 2022, care a încheiat cu succes programul de 2 ani al Bacalaureatului Internaţional, o călătorie a cunoaşterii plină de provocări. În sesiunea din mai 2022, în ciuda obstacolelor fără precedent, elevii noştri au obţinut cele mai bune rezultate de la introducerea programului IBDP în 2017. Tenacitatea elevilor a dat roade; din cei 40 de candidaţi IB, 7 au reuşit să obţina 40, sau peste 40 de puncte dintr-un scor maxim de 45. Tudor Durnescu a obţinut un excepţional punctaj maxim.

Îi felicităm pe elevi, profesori şi părinţi pentru aceste rezultate extraordinare obţinute într-una dintre cele mai dificile perioade ale ultimelor decenii. De asemenea, le urăm absolvenţilor noştri succes la universitate şi în toate proiectele lor viitoare. 


English Version

World’s Top Scorer in IBDP Examinations from International School of Bucharest

ISB is proud to introduce the world’s top scorer Tudor Durnescu., who did an exceptional job in the International Baccalaureate May 2022 Examination Session, scoring maximum points (45/45).

More than 173,000 students from 3,090 schools in 150 countries registered for the IB May 2022 Examinations Session. Only 0.37% of the IB candidates achieved the perfect score, and we are extremely proud that Tudor is one of the International Baccalaureate Diploma Programme’s highest achievers. 

We asked Tudor what the secret was to the perfect IB score:

45. I had long imagined myself being the first in my school to obtain a perfect IB score. I used to think about it sometimes before going to bed, and I even told my dad once or twice. However, this dream never really intimidated me. One of the few skills I came into the IB with was overconfidence, or so it must have seemed to my colleagues. In truth, I would describe it as self-assurance, the sort of faith some get through religion or other such beliefs. From the very beginning, I thought that I would get my 45 just because that’s how it was meant to be. Not even when I was burned by this overconfidence over the years did I ever stop believing in myself and my goals. This overarching feeling carried me through the exams, which I had been picturing as more daunting than they actually were.

Leaving behind this sort of spiritual motivation, I also knew that no amount of believing would ever help me gain anything in life without work. Throughout the IB, especially the latter part, this work absorbed me, often from morning to dusk, and I was happier than I had ever been, challenging myself to become a master of everything I had learned. I must say that I have never been the type of person to wake up at 4 am, and I have never pulled an all-nighter. (To my knowledge, I never stayed up past 12 on a school night). The techniques and tips I used to study are of no consequence as their success depends on each student’s preferred way of learning. Personally I worked every day, without exception, whenever I did not have to eat, sleep or go out of the house. Even more shocking to some, I was excited to do it every day because the feeling of doing something important absorbed me and didn’t let me go. 

Where did this ambition come from?

I have been asked that many times and, honestly, I would also like to know. My parents believe it started before the IGCSEs during a summer-school camp in Oxford. Personally, I believe it was just a combination of having all the required resources to perfect myself, good teachers who helped me believe that I was capable of mastering the subject and strong role models to inspire me along the way.”

ISB’s head of school Serdar Sakman said, “In 2022, our students achieved formidable results in the International Baccalaureate Diploma Programme. Tudor D. had the perfect score of 45 in the IB diploma program. This is an outstanding achievement only the best students can reach. Congratulations, Tudor! Seven of our students achieved 40 points and above. This is the level of attainment required to gain admission to the world’s elite universities, such as Cambridge, Oxford, Harvard and Stanford. 65% of our students scored 30 points or above, and our students’ subject averages were 34, which is 2 points above the IBDP world average.  As the Head of School at ISB, it is with great excitement that I acknowledge this great set of results. Complementing this achievement is the planned, effective and caring support network that ISB teachers provide to every individual student going through this challenging programme. Our teaching team deserves all the credit for their ambitious teaching and continuous support.”

 Excellent Results Overall for ISB in the May 2022 IB Examinations

We are proud of our Class of 2022, who successfully completed their challenging two-year learning journey in the International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) and achieved excellent results. In the May 2022 session, despite all the obstacles of an unprecedented era, our students have enjoyed continuous success in the IB exams since ISB introduced the IBDP in 2017. Resilience and dedication to learning have paid off; of our 40 diploma candidates, 7 enjoyed outstanding success and earned 40 or more points out of 45. Andrei-Tudor D. did an exceptional job and scored full points.

We would like to congratulate our students, their teachers, and parents on this great achievement during one of the toughest times in the last few decades. We also wish them the best of luck in their university life and every success in their future endeavours.


Dacă vrei să afli mai multe despre International School of Bucharest

International School of Bucharest – Gimnaziu și Liceu

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.