fbpx

Guvernul vrea să aloce 233.000 de lei către primării pentru toaletele din școli. Dacă banii nu sunt cheltuiți, vor fi returnați

Un proiect de Hotărâre de Guvern care prevede alocarea a 233.000 de lei către primării pentru a reabilita toaletele din școli a fost publicat pe pagina de internet a Ministerului Educației, în dezbatere publică.

Ce prevede proiectul de HG:

Art. 1

Se aprobă repartizarea sumei de 233 mii lei din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzută în bugetul Ministerului Educaţiei și Cercetării pe anul 2020 pentru finanţarea unor lucrări de amenajare a unor grupuri sanitare și asigurarea cu utilități a acestora la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.

Art. 2

(1) Suma prevăzută la art. 1 se transferă către bugetele locale, prin intermediul inspectoratelor şcolare judeţene.
(2) Ordonatorii principali de credite, și anume consiliile locale pe raza cărora unitățile de învățământ își desfășoară activitatea, răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumelor alocate potrivit Anexelor nr. 1 și nr. 2.
(3) La sfârșitul anului 2020 sumele rămase neutilizate se virează la bugetul de stat.

În nota de fundamentare a proiectului,  Executivul explică:

”Precizăm că sumele estimate de către Ministerul Educației și Cercetării vin în completarea sumelor alocate din bugetul local, restul cheltuielilor necesare finalizării lucrărilor, precum și cheltuielile cu branșamentele pentru apă potabilă și canalizare vor fi suportate din bugetul autorităților locale.

(…)

Pentru realizarea lucrărilor de investiții, autoritățile locale vor respecta toate prevederile legale în vigoare în ceea ce privește achizițiile publice, calitatea în construcții, normele de igienă și de sănătate publică, precum și alte condiții prevăzute prin alte prevederi legale pentru proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru unitățile de învățământ.
La recepționarea lucrărilor autoritățile locale se vor asigura că grupurile sanitare sunt funcționale, vor fi racordate la apă curentă și canalizare fie centralizată, fie puț forat și fosă septică, la instalația electrică și la instalația de încălzire astfel încât unitățile de învățământ să îndeplinească condițiile necesare obținerii autorizației sanitare.
toaletele din școli