fbpx

FNP, după cazul Școlii Titulescu: Părinții să refuze contractele educaționale abuzive

Federația Națională a Părinților recomandă refuzul de a semna contractele educaționale care încalcă prevederile lrgale.

Reacția FNP vine la o zi după ce Educație Privată a publicat contractul educațional transmis părinților de conducerea Școlii Gimnaziale Titulescu. Documentul prevede că părinții se obligă să nu denigreze în public sau în media unitatea de învățământ (fără ca noțiunea de denigrare să fie clar definită), dar și să promoveze imaginea școlii.

Ce spune FNP: 

Având în vedere tot mai multe sesizări pe care le primim cu privire la modul în care unele unități de învățământ încălcă drepturile părinților și elevilor prin introducerea în Regulamentele de organizare şi funcționare a unor prevederi abuzive, FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR consideră necesară informarea părinților asupra următoarelor aspecte.

Unitățile de învățământ preuniversitar se organizează şi funcționează conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației Nr. 4183/2022. Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ poate conține reglementări specifice fiecăreia, DOAR în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Orice prevederi care încalcă legislația în vigoare sunt nule de drept.

Proiectul regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ se elaborează de către un colectiv de lucru din care trebuie să facă parte şi reprezentanți ai părinților.

Proiectul regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ, precum și modificările ulterioare ale acestuia se supun spre dezbatere în consiliul reprezentativ al părinților și asociației părinților, acolo unde există, condiție obligatoriu de îndeplinit anterior aprobării în consiliul de administrație alrespectivei unități de învățământ.

Unitățile de învățământ încheie cu părinții sau reprezentanții legali un contract educațional în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale părților.

Modelul contractului educațional este prevăzut în anexa la ROFUIP. Acesta poate fi particularizat la nivelul fiecărei unități de învățământ, respectându-se prevederile legale în vigoare, DOAR după consultarea părinților.

Luând în considerare toate aspectele precizate, FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR recomandă tuturor părinților să urmărească modul în care unitățile de învățământ își elaborează propriile regulamente de organizare și funcționare, să își desemneze reprezentanții în consiliile și comisiile din care au dreptul să facă parte, care să le reprezinte cu adevărat interesele și să refuze semnarea contractelor educaționale care încalcă prevederile legale. De asemenea, în situația în care constată existența în regulamente a unor încălcări ale normelor legale în vigoare, recomandăm sesizarea imediată a organismelor abilitate şi a  Federației, în vederea luării măsurilor legale care se impun.

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.