fbpx

Exmatricularea rămâne în Statutul elevului, ca sancțiune posibilă – proiect

Photo 130923105 © Mangpor2004 | Dreamstime.com

Exmatricularea rămâne ca sancțiune posibilă în proiectul de Statut al elevului lansat în dezbatere publică de Ministerul Educației.

După ce, în anul 2022, fusese eliminată din ROFUIP, această metodă de sancționare este menținută în proiectul de Statut al elevului. Ea este menționată și în proiectul noului ROFUIP.

După eliminarea din ROFUIP din 2022, sindicatele din învățământ au cerut să fie reintrodusă în cadru legal, împreună cu detenția școlară .

Ce prevede noul proiect de Statut al elevului:

Sancțiunile ce pot fi aplicate elevilor, în funcție de gravitatea faptei, sunt:
a) observație individuală;
b) mustrare scrisă;
c) retragerea temporară sau pe durata întregului an școlar a burselor de care beneficiază elevul;
d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeași unitate de învățământ;
e) suspendarea elevului pe o durată limitată de timp, conform legii;
f) preavizul de exmatriculare;
g) exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul școlar următor, în aceeași unitate de învățământ, conform legii;
h) exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul școlar următor, în altă unitate de învățământ, conform legii;
i) exmatricularea fără drept de reînscriere pentru elevii din învățământul postliceal.

În ce context este menționată exmatricularea în proiectul noului ROFUIP:

ART. 127
(1) Consiliile profesorale din unităţile de învăţământ de stat, particular sau confesional validează situaţia şcolară a elevilor, pe clase, în şedinţa de încheiere a cursurilor, iar secretarul consiliului consemnează în procesul-verbal numărul elevilor promovaţi, numărul şi numele elevilor corigenţi, repetenţi, amânaţi, exmatriculaţi, în situație de abandon școlar, precum şi numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7, respectiv 8 pentru profilul pedagogic şi unităţile de învăţământ teologic şi militar/calificative mai puţin de „Bine”.

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.