fbpx

Educația este calificată ca o vulnerabilitate la adresa siguranței naționale, în noua Strategie Națională de Apărare

Educația este desemnnată drept vulnerabilitate la adresa siguranței naționale, în noua Strategie Națională de Apărare, document consultat și publicat de Hotnews.

 În documentul strategic pentru perioada 2020-2024, se precizează că se „va asigura operationalizarea proiectului “România educată”, având drept obiective centrale creșterea calitătii actului educațional, reducerea inechitătii a pierderilor de capital uman, precum pregătirea cetătenilor pentru viata civică într-o epocă de intensă circulatie informatională”
Potrivit documentului, complementar vor fi dezvoltate „instrumente eficiente” de reacție la fake news. În acest context, mass media este menționată ca mijloc de derulare a unor „acțiuni ostile/ de influență” și de propagare a știrilor false.
De altfel, documentul tratează chestiunea fake news, propunând „creșterea nivelului de alfabetizare funcțională pentru dezvoltarea gândirii critice și pentru reducerea gradului de vulnerabilitate a populatiei în fața fenomenului de răspândire de informatii false, care pot avea consecinte negative pentru securitatea natională”.

Despre „operaționalizarea” proiectului „România Educată”:

„Între altele, această strategie va determina:

  • o ameliorare a procesului de formare initială continuă a cadrelor didactice, precum si a managerilor din educatie;o mai bună corelare între sistemul educational, domeniul cercetării și piața muncii;
  • reducerea decalajelor de calitate dintre mediul urban si cel rural si a abandonului
  • asigurarea securitătii copilului în interiorul institutiilor de învătământ;
  • dezvoltarea unui sistem de educatie timpurie de calitate, contribuind la compatibilizarea vietii de familie si a activitătii profesionale;
  • internationalizarea si europenizarea învătământului universitar, cu scopul întăririi cooperării cu alte state din UE, a atragerii de talent international a facilitării accesului României la proiecte internationale de cercetare dezvoltare tehnologică;
  • accelerarea procesului de asigurare a accesului la educatie pentru sănătate pentru elevi si studenti, care să includă componente privind conduita în caz de pandemie.

Potrivit unui mesaj postat pe pagina de internet a Președinției, ”„România Educată” este proiectul național inițiat de Președintele României menit să susțină reașezarea societății pe valori, dezvoltarea unei culturi a succesului bazată pe performanță, muncă, talent, onestitate și integritate. La intrarea în cel de-al doilea secol de existenţă ca stat modern şi unitar, este important ca educația și cercetarea să dobândească o fundaţie solidă și predictibilă, pe care să continue drumul către România educată.”