fbpx

ÉCOLE FRANÇAISE INTERNATIONALE DE BUCAREST se deschide în septembrie 2019/ OUVERTURE DE L’ÉCOLE FRANÇAISE INTERNATIONALE DE BUCAREST

E.S. Michèle Ramis, ambasadoarea Franței în România

Rețeaua școlară franceză Odyssey are plăcerea să anunțe deschiderea celei de-a 3-a școli din lume în septembrie 2019 : École Française Internationale de Bucarest (EFI Bucarest).

 

Ecole Française Internationale de Bucarest (EFI Bucarest) este o școală franceză care propune școlarizarea elevilor de la grădiniță (3 ani) la liceu (18 ani). Situată în inima orașului București, EFI Bucarest propune o educație triligvă (franceză, engleză, română) conform curriculumului școlar francez. Elevii vor obține diplome de stat emise de ministerul educației naționale din Franța (Brevet și Bacalaureat), precum și certificari lingvistice internaționale (Cambridge, TOEFL, IELTS).

 

Modelul educativ al EFI Bucarest este pe deplin francez și internațional. El se bazează pe o pedagogie activă care combină excelența academică cu un mediu propice dezvoltării personale și cu metode pedagogice inovante adaptate provocărilor secolului XXI.

 

Înființată de profesioniști din domeniul educației recunoscuți în Franța și la nivel internațional, școala se bazează pe o echipă de manegement cu experiență și pe cadre didactice de calitate, selectate după criterii stricte de excelență.

 

Pentru reușita deschiderii sale, EFI Bucarest beneficiază de susținerea Ambasadei Franței în România cu care lucrează în strânsă cooperare în cadrul acțiunii « Plan école », acțiune care reunește actori educationali francezi și francofoni din România.

 

În primul an de funcționare, EFI Bucarest va școlariza elevi de nivel preșcolar și primar, de la Grupa Mică (Petite Section -3 ani) până la clasa a II-a de învățământ primar (CE2 – 8 ani). În mod progresiv, vor fi deschise niveluri suplimentare, iar elevii vor fi școlarizați la EFI Bucarest până la finalizarea liceului. Deschisă pentru elevi de toate naționalitățile, EFI Bucarest va putea integra și un oarecare număr de elevi non francofoni care vor urma un program adaptat  – programme « Passerelle » – care le va permite învățarea accelerată a limbii franceze și le va acorda sprijin pentru reușita lor școlară.

EFI BUCAREST ESTE :

 

  • O școală franceză axată pe excelența academică

Programul de școlarizare respectă cu strictețe programele școlare ale sistemului educației naționale din Franța. Indiferent de naționalitate, elevii beneficiază de o asistență personalizată și beneficiază de un parcurs școlar care îi conduce până la bacalaureat, ceea ce le permite să acceadă ulterior la cele mai bune universități din lume.

 

 

  • Un învățământ trilingv (franceză, engleză, română)

 

Franceza este limba de referință în școală și limba de școlarizare. Limbii engleze îi este alocat, de la finalul ciclului primar, mai mult de o treime din timpul de lucru. Însă chiar începând de la grădiniță, elevii vor avea cursuri de limba engleză, dar și cursuri în limba engleză. De asemenea, limba și cultura română ocupă un loc important, aceste cursuri fiind predate tuturor elevilor. Aceasta înseamnă că la sfârșitul școlarității lor, elevii vor avea capacitatea de a se exprima în cele trei limbi, atât oral, cât și în scris.

La nivel gimnazial, elevii vor avea în oferta de educațională și alte limbi străine (germană, chineză, spaniolă). Pentru aceasta, școala aplică un program pedagogic fondat pe imersiune, progresivitate, personalizarea parcursurilor didactice și pe o pedagogie activă. Toate cadrele didactice care predau limbi străine sunt locutori nativi (native speakers) și au diplome de calificare în învățământ în țara de origine.

 

 

  • O educație internațională

 

Proiectul educativ al EFI Bucarest este axat pe deschierea internațională și dezvoltarea schimburilor interculturale care se traduce prin numeroase specificitați ale școlii: comunitate cosmopolită, educație pozitivă, cooperare și schimburi cu unități de învățământ la nivel mondial și mai ales cu cele din rețeaua Odyssey.

 

UNDE ESTE SITUATĂ ȘCOALA – EFI Bucarest ?

EFI Bucarest își va desfășura activitatea într-o mare clădire istorică situată central, pe Bulevardul Dacia, nr. 12, sector 1 – București în apropiere de Piața Romană. Accesul la EFI Bucarest este facil cu mașina sau cu metroul. Ea este mărginită pe o latură de parcul I.C. Brătianu și se găsește în proximitatea Ambasadei Franței în România și a mai multor muzee. Acest cadru agreabil și privilegiat oferă un mediu cultural bogat de care toți elevii noști vor beneficia.

 

DESPRE REȚEAUA ȘCOLARĂ ODYSSEY :

Susținută de instituții franceze, EFI Bucarest este o școală din rețeaua școlară franceză Odyssey, fondaorii ei fiind personalități recunoscute în sistemul educativ din Franța și fiind specialiști ai învățământului bilingv.

Rețeaua Odyssey numără actualemente două alte unități de învățământ (École Française Internationale de Casablanca și Lycée Français International de Bruxelles) și se are în vedere extinderea sa prin deschiderea în curând a noi școli în Europa și peste tot în lume.

Site Internet : www.odyssey.education

 

CONTACT :

Pentru a obține mai multe informații, echipa EFI Bucarest vă stă la dispoziție.

E-mail : contact@efibucarest.org

 

Ecole Française Internationale de Bucarest organizează pe parcursul a două zile  acțiune – Ziua Porților Deschise / Journées Portes Ouvertes – vineri, 5 aprilie și sâmbătă, 6 aprilie 2019. Familiile vor avea oportunitatea de a asista la o prezentare a școlii și de a avea întâlniri individuale cu echipa de management și echipa pedagogică a școlii. Participarea se face în baza unei înscrieri prealabile.

 

Găsiți toate informațiile pe site nostru : www.efibucarest.org

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

OUVERTURE DE L’ÉCOLE FRANÇAISE INTERNATIONALE DE BUCAREST

EN SEPTEMBRE 2019

Le réseau scolaire français Odyssey a le plaisir d’annoncer l’ouverture de son troisième établissement scolaire dans le monde en septembre 2019 : l’École Française Internationale de Bucarest (EFI Bucarest).

 

L’Ecole Française Internationale de Bucarest (EFI Bucarest) est un établissement scolaire français allant de la Maternelle (3 ans) au Lycée (18 ans). Implantée au cœur du centre-ville de Bucarest, l’EFI Bucarest délivre un enseignement trilingue (français, anglais, roumain) conforme aux programmes scolaires français. Les élèves obtiendront ainsi les diplômes d’Etat français (Brevet et Baccalauréat) ainsi que les certifications linguistiques internationales (Cambridge, TOEFL, IELTS).

 

Le modèle éducatif de l’EFI Bucarest, à la fois pleinement français et international, repose sur une pédagogie active qui allie l’excellence académique, un environnement épanouissant et des pédagogies innovantes tournées vers les enjeux du XXIème siècle.

 

Fondée par des professionnels de l’éducation reconnus en France et à l’international, l’école s’appuie sur une équipe de Direction expérimentée et des enseignants de qualité, sélectionnés sur des critères stricts.

 

Pour la réussite de son ouverture, l’EFI Bucarest bénéficie du soutien de l’Ambassade de France avec qui elle travaille en étroite coopération dans le cadre du « Plan école » réunissant les acteurs éducatifs français et francophones en Roumanie.

 

L’EFI Bucarest accueillera pour cette première année des élèves allant de la Petite Section de Maternelle (3 ans) au CE2 (8 ans). Progressivement, les niveaux supplémentaires seront ouverts et les élèves iront jusqu’au lycée. Ouverte à des élèves de toutes nationalités, l’EFI Bucarest pourra intégrer un certain nombre d’élèves non francophones qui suivront le programme « Passerelle » permettant un apprentissage accéléré du français et la réussite de leur parcours scolaire dans l’école.

 

L’EFI BUCAREST, C’EST :

 

  • Une école française tournée vers l’excellence académique

Les enseignements respectent strictement les programmes scolaires de l’Education nationale française. Quelle que soient leur nationalité, les élèves bénéficient d’un accompagnement personnalisé et suivent un cursus scolaire qui les conduit jusqu’au baccalauréat puis aux meilleures universités dans le monde.

 

 

  • Un enseignement trilingue (français, anglais, roumain)

 

Le français est la langue de référence de l’école et la langue première d’enseignement. L’anglais représente quant à lui dès la fin du primaire plus du tiers du temps d’enseignement. Dès la maternelle, les élèves apprennent l’anglais mais aussi en anglais ! Par ailleurs, la langue et la culture roumaines occupent une place importante et sont enseignées à tous les élèves. Cela signifie qu’après une scolarité complète, les élèves auront la capacité de s’exprimer dans ces trois langues, à l’oral comme à l’écrit.

Au collège, les élèves se voient proposer l’apprentissage d’autres langues (allemand, chinois, espagnol). Pour cela, l’école applique un programme pédagogique fondé sur l’immersion, la progressivité, la personnalisation et les pédagogies actives. En outre tous les enseignants de langues sont locuteurs natifs (native speakers) et diplômés en enseignement dans leur pays d’origine.

 

 

  • Une éducation internationale

 

Le projet éducatif est tourné vers l’ouverture internationale et le développement de l’échange interculturel qui se traduit par de nombreuses spécificités : communauté cosmopolite, éducation positive, coopérations et échanges avec des établissements scolaires à l’international notamment du réseau Odyssey,  etc.

OÙ SE SITUE L’ÉCOLE ?

L’EFI Bucarest sera installée dans un grand bâtiment historique situé au 12 Boulevard Dacia, à proximité de Piata Romana. Facilement accessible en voiture ou en métro, elle est bordée par le parc Ion I.C. Brătianu, plusieurs musées et l’Ambassade de France. Ce cadre agréable et privilégié offre un environnement culturel enrichissant qui profitera à tous les élèves.

 

À PROPOS DU RÉSEAU SCOLAIRE ODYSSEY :

Soutenue par les institutions françaises, l’EFI Bucarest est une école du réseau scolaire français Odyssey dont les fondateurs sont des personnalités reconnues du monde de l’éducation en France et des spécialistes de l’enseignement bilingue.

Le réseau Odyssey compte à ce jour deux autres établissements scolaires (l’École Française Internationale de Casablanca et le Lycée Français International de Bruxelles) et prévoit prochainement de nouvelles ouvertures d’écoles en Europe et dans le Monde.

Site Internet : www.odyssey.education

 

CONTACT :

Pour obtenir plus d’information, l’équipe de l’EFI Bucarest se tient à votre disposition.  

E-mail : contact@efibucarest.org

 

L’Ecole Française Internationale de Bucarest organise deux Journées Portes Ouvertes les vendredi 5 avril et samedi 6 avril prochains. Les familles auront l’opportunité d’assister à une présentation de l’école et de rencontrer individuellement l’équipe dirigeante et pédagogique.

 

Retrouvez toutes les informations sur notre site : www.efibucarest.org