fbpx

Tu știi care sunt drepturile fundamentale pe care le are orice copil?

20 noiembrie este Ziua Internațională a Drepturilor Copilului.

Vă prezentăm documentul fundamental care a generat reglementarea legală a noțiunii de drepturi ale copilului: Declarația Drepturilor Copilului, adoptată de Adunarea Generală a ONU la data de 20 noiembrie 1959 (Rezoluția 1386).

Această declarație din 1959 a fost baza adoptării, 30 de ani mai târziu, pe 20 noiembrie 1989, a Convenției cu privire la Drepturile Copilului care a intrat în vigoare la 2 septembrie 1990. Declarația nu a avut decât valoare simbolică, convenția fiind cea care a produs efecte juridice pentru țările semnatare.

drepturile fundamentale copil

Declarația Drepturilor Copilului

Proclamata prin rezoluția 1386 (XIV) a Adunării Generale din 20 noiembrie 1959

  • Principiul nr. 1 Copilul se va bucura de toate drepturile stabilite în această Declarație. Fiecare copil, fără nici o excepție de la regulă, se va putea bucura de aceste drepturi, fără a exista distincții sau discriminări din punct de vedere al rasei, culorii, sexului, limbii, religiei, opiniei politice sau al oricărei alte opinii, originii naționale sau sociale, situației materiale, statutului la naștere sau al altui statut, al copilului sau al familiei acestuia.
  • Principiul nr. 2 Copilul se va bucura de protecție specială și va beneficia de ocazii și facilitați, oferite prin lege sau prin alte mijloace, care să-i dea posibilitatea de a se dezvolta din punct de vedere fizic, mental, moral, spiritual și social într-un mod sănătos și normal și în condiții de libertate și demnitate. Adoptarea legilor în acest scop va avea ca rațiune primordială interesul superior al copilului.
  • Principiul nr. 3 Copilul va avea de la naștere dreptul la un nume și la o naționalitate.
  • Principiul nr. 4 Copilul va beneficia de protecție socială. El va avea dreptul să crească și să se dezvolte sănătos; în acest scop, se vor asigura îngrijire și protecție speciale atât copilului, cât și mamei acestuia, inclusiv îngrijire pre- și post- natală adecvată. Copilul va avea dreptul să beneficieze de alimentație, locuință, timp liber și servicii medicale adecvate.
  • Principiul nr. 5 Copilul care este handicapat din punct de vedere fizic, mental sau social, va beneficia de tratament, educație și îngrijire speciale, necesare ca urmare a situației sale deosebite.
  • Principiul nr. 6 Pentru o dezvoltare completă și armonioasă a personalității sale copilul are nevoie de dragoste și înțelegere. Ori de câte ori este posibil, copilul va crește în grija părinților săi, care vor fi responsabili pentru el, și în orice caz, într-o atmosferă de afecțiune și de siguranță morală și materială; nici un copil mic, cu excepția cazurilor speciale, nu va fi separat de mama sa. Societatea și autoritățile publice au obligația de a oferi îngrijire speciala copiilor fără familie, precum și acelora care nu au mijloacele necesare de subzistență. Este de dorit ca să existe alocații din partea statului sau alte tipuri de ajutoare pentru întreținerea copiilor din familiile numeroase.
  • Principiul nr. 7 Copilul are dreptul să beneficieze de învățământ gratuit și obligatoriu, cel puțin în cadrul ciclului primar. Copilul va primi o educație care să îi stimuleze cultura generală și să-l ajute, pe baza unor șanse egale, să își dezvolte capacitățile, judecata individuală și simțul de responsabilitate morală și socială și să devina un membru util al societății. Interesul superior al copilului va fi principiul de bază după care se vor ghida cei care sunt responsabili de educația și îndrumarea copilului; aceasta responsabilitate aparține în primul rând părinților copilului. Copilul va avea toate oportunitățile pentru joacă și recreere, care vor avea aceleași scopuri ca și educația; societatea și autoritățile publice vor face tot ce le sta în putință pentru a stimula exercitarea acestui drept.
  • Principiul nr. 8 În absolut toate situațiile, copilul va fi primul care va primi protecție și ajutor.
  • Principiul nr. 9 Copilul va fi protejat împotriva tuturor formelor de neglijare, cruzime sau exploatare. El nu va fi supus traficului, sub nici o formă. Copilul nu va putea fi încadrat în muncă înainte de a atinge vârsta minimă în acest sens; în nici o situație, el nu va putea fi forțat și nu va putea primi permisiunea de a avea o slujbă sau de a se implica în vreun tip de muncă ce ar putea să îi prejudicieze sănătatea sau educația, sau să îi compromită dezvoltarea fizică, mentală sau morală.
  • Principiul nr. 10 Copilul va fi protejat de acele practici care pot genera discriminări rasiale, religioase sau de alta natură. El va fi crescut în spiritul înțelegerii, toleranței și prieteniei între popoare, păcii și înfrățirii universale, precum și în deplinătatea conștiinței ca energia și talentele sale trebuie utilizate în folosul semenilor săi.