fbpx

De la examenele naționale la interzicerea fumatului în școli. Ce s-a discutat la întâlnirea FNAPIP – ME

Reprezentanții Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți din Învățământul Preuniversitar au publicat o listă cu subiectele discutate la întâlnirea de azi cu Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației. Lista cuprinde subiecte precum Legea educației, examenele naționale, dar și interzicerea fumatului în școli.

Lista de teme, așa cum a fost prezentată de FNAPIP:

Întâlnire FNAP – ME
Puncte de discuții:
1. Punerea la dispoziție/în dezbatere, a draftului noului pachet legislativ pentru educație;

2. Elaborarea subiectelor pentru probele examenelor de evaluare națională și bacalaureat pornind de la o analiză onestă a activității de predare-învățare-evaluare desfășurate în ultimii doi ani școlari, în contextul pandemiei cu Covid-19;

3. Organizarea și desfășurarea simulării, cu subiect unic elaborat la nivel național, a evaluării naționale și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat, pentru clasele VII-VIII și XI – XII și pilotarea corectării computerizate în cadrul acestora;

4. Elaborarea a noi seturi de teste de antrenament conform noului model de subiecte emis de Ministerul Educației, în timp util, astfel încât elevii să beneficieze de o pregătire adecvată, în vederea susținerii simulării și a examenului de evaluare națională;

5. Revizuirea baremelor de notare având în vedere numărul mare de contestații înregistrate la finalul susținerii examenelor de evaluare națională și bacalaureat și care s-au soluționat prin modificarea unui număr foarte mare de note;

6. Pregătirea profesorilor evaluatori în vederea corectării computerizate;

7. Elaborarea unei proceduri de analiză a rezultatelor obținute la examenele de evaluare națională și bacalaureat comparate cu mediile anuale obținute la disciplinele de examen pe întreg parcursul ciclului de învățământ respectiv și luarea măsurilor care se impun privind responsabilizarea resursei umane;

8. Clarificarea modului în care vor susține examenul de bacalaureat elevii aflați acum în clasa a IX-a;

9. Elaborarea unui sistem de evaluare standardizată și introducerea lucrărilor scrise semestriale (tezelor) cu subiect unic elaborat la nivel național, ca un prim pas în această direcție;

10. Acordarea importanței necesare evaluării elevilor la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a. Analiza reală și corectă a rezultatelor acestor evaluări și corelarea lor cu măsurile care se impun.

11. Elaborarea metodologiei pentru înscrierea în învățământul primar care să includă prevederi clare și obligatorii astfel încât să se elimine suprapopularea anumitor unități de învățământ și, implicit, funcționarea acestora în 3 schimburi (unele fiind în pericol de a ajunge să funcționeze în 4 schimburi);

12. Asigurarea respectării prevederilor legii 185/2020 privind numărul maxim de elevi la clasă, inclusiv prin blocarea în SIIIR a înregistrării elevilor peste numărul maxim admis;

13. Asigurarea continuității școlarizării și a pregătirii de specialitate a absolvenților claselor a IV-a și a VIII-a din învățământul preuniversitar vocațional (în special artă), în vederea realizării finalităților educaționale conform propriilor aspirații de împlinire profesională, prin asigurarea unui număr corespunzător de formațiuni de studiu, conform specializărilor acreditate;

14. Extinderea/generalizarea programelor Școala după Școală și masă caldă;

15. Având în vedere faptul că sunt în curs de elaborare noile planuri cadru pentru învățământul liceal, să se asigure corelarea între numărul de ore pe discipline și conținuturile programelor;

16. Referitor la evaluarea și achiziția de manuale școlare și auxiliare didactice:
– Procesul de evaluare a manualelor trebuie să fie continuu;
– Procesul de achiziție a manualelor (independent de evaluare) trebuie să fie predictibil, pe o perioadă de cel puțin 5 ani;
– Analiza oportunității achiziționării unor pachete educaționale (manual, caiet al elevului, ghid al profesorului, suport digital complet), cel puțin pentru materiile principale;

17. Asigurarea relaționării departamentelor de specialitate ale federației cu aparatul de lucru al ministerului – direcții generale, direcții, inspectori – prin stabilirea unor contacte directe, inclusiv prin tehnologiile comunicaționale, în scopul realizării comunicării operaționale, conform art. 6 alin. (12) din Protocolul nr. 10.876/2020, încheiat între părți;

18. Introducerea monitorizării audio-video în sălile de clasă pentru a putea dovedi/infirma sesizările părinților/elevilor/cadrelor didactice cu privire la abateri săvârșite în timpul orelor de curs;

19. Măsurile necesare pentru a asigura desfășurarea activităților didactice, în condiții de siguranță, în toate unitățile de învățământ, în contextul debutului valului 5 al pandemiei (materiale igienico-sanitare, testarea elevilor, asigurarea măștilor pentru elevi și personalul angajat etc);

20. Asigurarea resursei umane calificate (prin formare inițială și continuă și o salarizare corespunzătoare) pentru acoperirea necesarului de norme de predare din întreg sistemul de învățământ.

21. Asigurarea unei infrastructuri școlare unitare astfel încât toți elevii să beneficieze de aceleași condiții necesare pentru desfășurarea unui proces educațional de calitate;

22. Asigurarea spațiilor destinate special desfășurării orelor de educație fizică care să îndeplinească condițiile legale în ceea ce privește volumul de aer/elev, dotări, siguranță, etc, în toate unitățile de învățământ preuniversitar;

23. Alocarea unui buget/recompensă financiară fiecărei unități de învățământ care, la evaluarea națională, va avea o medie generală cu o diferență mai mică de 1 punct față de media înregistrată de elevi la disciplinele de examen la sfârșitul ciclului de învățământ;

25. Respectarea reducerii numărului de elevi în clasă, corelat cu numărul de elevi cu CES;

26. Asigurarea numărului necesar de profesori de sprijin și consilieri școlari în fiecare unitate de învățământ;

27. Asigurarea unui psiholog acreditat (pentru elevi și părinți) în fiecare unitate de învățământ;

28. Efectuarea demersurilor necesare pentru fundamentarea unui cost standard/elev real, în special la bunuri și servicii în contextul creșterii costurilor cu utilitățile;

29. Modificarea ordinului privind criteriile de acordare a burselor în vederea micșorării pragului mediei pentru bursele de merit și eliminarea/corectarea unor prevederi contradictorii/discriminatorii pentru acordarea burselor sociale și cumulul bursei de merit cu cea de studiu;

30. Asigurarea accesului la sălile de studiu a elevilor din învățământul vocațional, excepție făcând unitățile de învățământ din localitățile aflate în carantină;

31. Elaborarea metodologiei pentru acordarea tichetelor educaționale;

32. Revizuirea metodologiei pentru programul ȘDȘ;

33. Revizuirea metodologiei pentru programul Euro 200;

34. Revizuirea programelor de învățământ la o perioadă de 4 ani;

35. Consolidarea regimului juridic al dispozițiilor actelor normative din domeniul învățământului, în vederea eficientizării, în sensul stabilirii consecințelor ce decurg din nerespectarea acestora, respectiv iterarea unor sancțiuni, ca pilon de referință indispensabil (sancțiunea – element al normei juridice care fixează urmările încălcării dispoziției);

36. Înlăturarea reglementărilor din aceeași materie dispersate în legislația în vigoare și/sau a paralelismelor, concentrarea materiei în reglementări unice în vederea înlesnirii cunoașterii, aplicării și consolidării legislației specifice și abrogarea expresă a dispozițiilor care înregistrează aspecte de contradictorialitate;

37. Asigurarea transparenței instituționale de către toate unitățile de învățământ preuniversitar și inspectoratele școlare prin respectarea obligativității existenței unui site al instituției și publicarea tuturor documentelor prevăzute de normele legale;

38. Introducerea malpraxisului educațional;

39. Asigurarea unui buget pentru achiziția de materiale didactice pentru cadrele didactice, necesare desfășurării activităților didactice;

40. Asigurarea pazei în școli;

41. Măsuri privind respectarea interzicerii fumatului în incinta unităților de învățământ;

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.