fbpx

Cum vor putea școlile să obțină suplimentarea numărului de elevi dintr-o clasă – proiect

Proiectul de metodologie privind depășirea efectivelor formațiunilor de antepreșcolari, preșcolari sau de elevi din unitățile de învățământ preuniversitar de stat a fost publicat, azi, în dezbatere. Proiectul intenționează să reglementeze modul în care școlile pot să obțină suplimentarea numărului de elevi dintr-o clasă sau din mai multe.

Ce prevede proiectul referitor la procedura de suplimentare:

Art. 3 (1) Unitățile de învățământ preuniversitar de stat pot solicita inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București, denumite în continuare ISJ/ISMB, în situații excepționale, în baza unei justificări a consiliului de administrație, suplimentarea sau, după caz, diminuarea cu 2 beneficiari sub efectivul minim sau peste efectivul maxim prevăzut de art. 23, alin. (1) din Legea nr. 198/2023.

(2) Consiliul de administrație al ISJ/ISMB aprobă sau respinge solicitările unităților de învățământ preuniversitar de stat, în urma analizei documentației transmise de către acestea, precum și a motivării solicitărilor.

Art. 4 (1) Documentația transmisă de conducerea unităților de învățământ către ISJ/ISMB conține:
a) cererea formulată de unitatea de învățământ;
b) hotărârea consiliului de administrație;
c) procesul verbal al ședinței consiliului de administrație;
d) descrierea completă a situației excepționale;

e) date referitoare la numărul de grupe/clase existente aferente anului de studiu pentru care se realizează solicitarea, numărul de copii/elevi existenți în fiecare grupă/clasă, în conformitate cu informațiile înregistrate în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului de România (SIIIR) și capacitatea fiecărei săli de grupă/clasă;

f) cererea motivată a părintelui/reprezentatului legal, dacă aceasta este baza solicitării unității de învățământ.
(2) În situația aprobării unor suplimentări, conform alin. (1), ISJ/ISMB au obligația de a informa autoritatea publică locală în vederea asigurării finanțării.

(3) În termen de 5 zile de la aprobare, la nivelul ISJ/ISMB se operează modificările în SIIIR.

(4) Situațiile în care ISJ/ISMB constată că la nivelul unității de învățământ există grupe/clase paralele care permit cuprinderea copiilor/elevilor pentru care s-a făcut solicitarea în cadrul acestora în limita maximă prevăzută la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 198/2023, nu vor fi considerate ca fiind excepționale, pentru care să fie nevoie de aprobare a ISJ/ISMB în condițiile prezentei metodologii.

(5) Fac excepție de la prevederile alin. (4), grupele/clasele paralele care se regăsesc în unitatea de învățământ cu personalitate juridică și în structurile arondate acesteia ori în două sau mai multe structuri, în cazul unităților de învățământ cu personalitate juridică din mediul rural care au una sau mai multe structuri arondate.

Capitolul III
Aprobarea de către Ministerul Educației a depășirii limitelor maxime aprobate de către ISJ/ISMB pentru formațiunile de antepreșcolari, preșcolari sau de elevi din unitățile de învățământ preuniversitar de stat

Art. 5 Ministerul Educației poate aproba funcționarea formațiunilor de studiu cu efective mai mari față de cele aprobate de către ISJ/ISMB, astfel:

a) pentru educația timpurie, nivel antepreșcolar:
(i) grupa mică, mai mult de 11;
(ii) grupa mijlocie, mai mult de 17;
(iii) grupa mare, mai mult de 22;

b) pentru educația timpurie, nivel preșcolar, mai mult de 22;
c) pentru învățământul primar, mai mult de 24;
d) pentru învățământul gimnazial, mai mult de 28;
e) pentru învățământul sportiv și de artă, mai mult de 26;
f) pentru învățământul liceal, inclusiv dual, mai mult de 28;
g) pentru învățământul postliceal, mai mult de 30;

h) pentru învățământul special:
(i) antepreșcolari cu sprijin de nivel I-II, mai mult de 9;
(ii) beneficiarii primari cu sprijin special de nivel I-II, mai mult de 10 elevi;
(iii) antepreșcolari cu deficiențe grave de dezvoltare și preșcolari cu sprijin special de nivel III-IV, mai mult de 7;
(iv) beneficiarii primari cu sprijin special de nivel III-IV, mai mult de 8;

i) învățământul tehnologic special pentru elevi cu deficiențe ușoare și/sau moderate, mai mult de 14

Proiectul este disponibil, integral, aici:

proiect_OM_metodologie_depasire_efective_elevi

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.