fbpx

Cum explică MEN interzicerea opționalelor plătite: au fost eliminate perturbarea programului și riscul suprasolicitării copiilor

Într-un comunicat de presă transmis către Educație Privată, Ministerul Educației Naționale explică decizia de a interzice opționalele cu plată din grădinițe și creșe.

Prezentăm, integral, comunicatul MEN:

Noul Curriculum pentru educaţie timpurie (0-6 ani) a fost aprobat în acest an prin ordinul de ministru nr. 4.694/2.08.2019.

Documentul propune o viziune actualizată și îmbunătățită asupra educației timpurii, reflectată în planul de învățământ pentru educație timpurie, programa școlară pentru educație timpurie și Metodologia de aplicare a planului de învățământ pentru educație timpurie.

Principiile urmărite în elaborarea noului curriculum:

– necesitatea corelării cu prevederi și recomandări din documente promovate la nivel European privind competențele-cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi, documente strategice ale Comisiei Europene și Consiliului Uniunii Europene privind educația și îngrijirea timpurie;

– corelarea cu schimbările inițiate la nivelurile învățământului preuniversitar pentru construirea unei concepţii curriculare unitare şi coerente, având ca referinţă competenţele-cheie care determină profilul de formare al elevului, definite la nivel European şi statuate de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;

– necesitatea unei abordări sistemice a educaţiei timpurii, care înglobează, deopotrivă, educaţia antepreşcolară şi educaţia preşcolară, corectându-se abordarea lor fragmentată din practica de până acum.

În același timp, documentul implică reconfigurarea modalităților organizatorice și financiare de desfășurare a activităților opționale. Având în vedere că opționalele sunt activități din planul de învățământ aplicabil la nivel național, pentru întreaga populație preșcolară, acestea pot face parte doar din pachetul de activități didactice gratuite. În plus, prevederea din curriculum este similară cu reglementările existente și pentru învățământul primar, prin urmare, obiectivul urmărit a fost armonizarea metodologică între ciclurile de învățământ.

De asemenea, s-a urmărit remedierea unor aspecte nedorite în activitatea grădiniței (implicit a copiilor și personalului didactic), fiind eliminate, în special, perturbarea programului zilnic al copiilor din cauza supradimensionării pachetului de opționale în raport cu numărul de ore prevăzut pentru ciclul preșcolar, respectiv riscul suprasolicitării copiilor.

CONTEXT

Cursurile și cluburile opționale care se desfășurau la unitățile de învățământ preșcolar de stat au fost interzise de Ministerul Educaței, anunță ȘtirileProTv.ro

Potrivit sursei ctate, reprezentanţii Ministerulului Educaţiei spun că au scos în afara legii cursurile de limbi străine, teatru sau dans, din timpul programului, pentru că plata suplimentară era discriminatorie pentru familiile cu posibilități financiare reduse.

Publicația online menționează că această decizie a stârnit revolta celor dispuşi să plătească în plus până la 100 de lei, pe lună, pentru ca fiii sau fiicele lor să facă opţionale la stat.

Surse din Ministerul Educației au confirmat pentru Educație Privată decizia. Măsura este prevăzută în noul curriculum pentru educație timpurie.