fbpx

Cum arată declarația pe care părinții trebuie să o completeze înainte de a-și trimite copilul la școală

Declarația pe proprie răspundere pe care părinții trebuie să o completeze înainte de a-și trimite copiii la școală face parte ca anexă din proiectul de ordin privind începerea anului școlar, pe care Ministerul Sănătății l-a publicat, în seara aceasta.

Declarația condiționează primirea copilului în colectivitate la inceputul fiecărui ciclu de prezența fizică în spațiul școlar și va fi prezentată la triajul epidemiologic la intarea in unitate.

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PENTRU PĂRINȚI
Subsemnatul (Numele și prenumele) …………………………………………………………………..,
în calitate de părinte/ocrotitor legal al elevului
…………………………………………………………………………………………, născut la data
de……………….., cu domiciliul în Localitatea ………………………………………………………….., Strada
……………………………………………………………………, Nr. ……, Bloc ….., Scara……,
Apartament………, din clasa a ……………., la școala/liceul
………………………………………………………………………………….., cunoscând prevederile art. 292
Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că în ultimele 14 zile:
• Copilul nu a prezentat simptome specifice unei afectiuni cu potential infectios (febră,
tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc).
• Copilul nu a fost diagnosticat cu COVID-19
• Copilul nu a venit în contact cu o persoană testată pozitiv pentru această afecțiune.
Nu voi aduce copilul în colectivitate dacă prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu
potențial infecțios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree,
vărsături, rinoree, etc).
Menționez că, în perioada suspendării cursurilor școlare, elevul
• nu a avut nicio problemă de sănătate
• a avut o problemă de sănătate, motiv pentru care a necesitat consult medical. Anexez
o copie a documentelor medicale corespunzătoare (scrisoare medicală sau bilet de ieșire
din spital).
Data: ………………………. Semnătura,
Persoana de contact:
Numele……………………………………………………………………………………………/calitatea………………
Nr. telefon:……………………………………