fbpx

CJE Iași: La Liceul de Arte ”Octav Băncilă”, părinților li s-au cerut câte 400 de lei pentru renovare

Consiliul Județean al Elevilor Iași protestează, într-un comunicat de presă, față de practica unor școli de a solicita părinților să plătească pentru diverse lucrări și echipamente care ar trebui să cadă în sarcina autorităților publice. CJE Iași oferă exemplul unui liceu din Iași, unde părinților li s-au cerut câte 400 de lei pentru renovare.

Comunicatul, integral:

Recent, la Liceul de Arte „Octav Băncilă” din Iași, părinților elevilor clasei I le-a fost solicitat să suporte o serie de cheltuieli pentru renovarea sălii de clasă și pentru asigurarea unor condiții propice actului educațional. 

Consiliul Județean al Elevilor Iași, structura care reprezintă drepturile și interesele tuturor beneficiarilor primari ai învățământului la nivelul acestui județ, trage un semnal de alarmă asupra situației recente din acest liceu, considerând că alocarea resurselor financiare necesare demersului educațional este responsabilitatea directă a Ministerului Educației Naționale, iar cheltuielile de ordin material ale instituțiilor de învățământ preuniversitar revin autorităților locale. Conform Legii Educației Naționale (Legea 1/2011, cu modificările și completările ulterioare), învățământul de stat este gratuit. Cu toate acestea, părinților elevilor acestei școli le sunt impuse o multiple costuri pe care ar trebui ca factorii decizionali să le asigure pentru buna funcționare a actului de predare- învățare, mai exact o sumă de 400 de lei din partea fiecărui părinte. 

Asistăm la repercusiunile subfinanțării sectorului educațional, cel mai important pilon în fundamentarea unui viitor prosper pentru societate, problemă care determină apariția unor carențe grave în activitatea cotidiană a școlilor românești. De asemenea, ne declarăm stupefiați de faptul că majoritatea cadrelor didactice nu dispun de materialele necesare bunului demers al orelor de curs, materiale pe care ajung, adesea, să le achiziționeze din propriul salariu. Din păcate, deși la nivel declarativ începutul anului școlar își întâmpină beneficiarii cu resursele necesare unui proces eficient și adaptat standardelor de performanță actuale, în realitate, nenumărate școli întâmpină dificultăți de ordin financiar și material, iar conducerile școlilor plasează această îndatorire asupra părinților. În cele din urmă, putem observa faptul că principalii actori educaționali afectați de aceste lacune bugetare sunt elevii, iar cazul de la Liceul de Arte „Octav Băncilă” nu este singular.