fbpx

Cel puțin 2 ani și 3 luni până când catalogul electronic va fi utilizat în toate școlile – proiect

Photo 111685224 ©​Mooshny | Dreamstime.com

Catalogul electronic va fi dezvoltat în termen de maximum 24 de luni de la intrarea în vigoare a ordinului de ministru referitor la înființarea sa.  Operaționalizarea la nivelul întregului sistem de învățământ se face în termen de maximum 3 luni de la încheierea dezvoltării catalogului electronic, la nivel național.

Proiectul de ordin de ministru referitor la înființarea catalogului electronic a fost pus, astăzi, în dezbatere public.

Potrivit proiectului, unitățile de învățământ care, la data înființării catalogului electronic gestionat la nivel național, utilizează servicii de catalog electronic din alte surse, sunt obligate să asigure transmiterea datelor generate de acestea către Sistemul Integrat de Management al Școlarității (SIMS).

Alte prevederi din proiectul pus în dezbatere publică:

Gestionarea/Utilizarea Catalogului electronic se face prin intermediul dispozitivelor utilizate în procesul didactic, care includ, dar fără a se limita la: calculator de birou, laptop, tabletă, telefon inteligent, care permite accesul securizat și eficient al personalului didactic, elevilor și părinților, respectiv al utilizatorilor autorizați de Ministerul Educației să acceseze date, în condițiile legii.

(2) La nivelul fiecărei unități de învățământ este numit, de către conducătorul unității, un responsabil de sistem. Acesta are responsabilitatea de a adăuga și actualiza informații legate de unitatea de învățământ, precum și de gestionare a accesului utilizatorilor din respectiva unitate de învățământ.

(3) La nivel județean/al municipiului București este numit, de către conducătorul instituției, un responsabil de sistem cu rol de utilizator, care adaugă, prelucrează date și generează rapoarte statistice la nivel județean.

(4) Toate informațiile din catalogul electronic sunt structurate într-un mod care să permită ușurința în utilizare și accesibilitate. Acest lucru include, dar nu se limitează la informații despre elevi, note, absențe, orar și planuri de învățământ și orice alte categorii de date, conform legislației aplicabile în domeniu, relevante pentru structurarea utilă, riguroasă și consistentă, menită să permită prelucrarea ulterioară cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

(5) Catalogul electronic este accesibil online prin intermediul unei platforme securizate, care permite accesul utilizatorilor autorizați prin intermediul internetului.

(6) Toate datele și informațiile stocate în catalogul electronic sunt protejate în conformitate cu legile și reglementările privind protecția datelor în vigoare. Accesul neautorizat sau utilizarea necorespunzătoare a catalogului electronic va fi sancționată conform legislației în vigoare.

Actul normativ este disponibil, integral, aici:

Proiect_ordin_aprobare_Catalog_Electronic

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.