fbpx

Ce trebuie să știe directorii de școli care vor să acceseze fonduri prin PNRAS – Marian Stoian, Eurocentrica

Marian Stoian, fondatorul asociației Eurocentrica, a prezentat, în dezbaterea despre abandonul școlar organizată de Educație Privată, mai multe recomandări pentru școlile care doresc să acceseze fonduri prin PNRAS.

Intervenția lui Marian Stoian, de la minutul 45:00:

Documentul cu recomandări Eurocentrica, integral: PNRR Gestiune proiecte scolare 20 09[

Elemente esențiale:

 • Perioada de implementare a Proiectului – 36 luni, care va include 3 (trei) ani școlari, respectiv între data  01.09.2022 și data 31.08.2025
 • Valoarea grantului nu poate fi crescuta
 • Termenele sunt exprimate in zile calendaristice, unde nu se face altă precizare
 • Indicatorii de rezultat și de realizare specifici, asumați în Cererea de finanțare aprobată, sunt obligatorii pentru toți beneficiarii de granturi finanțate
 • Decontările se fac trimestrial pe baza unui calendar anterior transmis

Achiziții

 • Marea majoritatea a contractelor din PNRAS se vor implementa prin achiziții directe!
 • Pentru valorile de bunuri si servicii de peste 135.060 lei acum (270.120 lei in viitor – octombrie 2022?) este nevoie de procedura simplificată
 • Beneficiarul transmite  Inspectoratului Școlar, până la data de 5 decembrie a fiecărui an, lista achizițiilor publice planificate a fi realizate în anul următor în cadrul proiectului

Transferuri și plăți

 • Transferul sumelor de către ME către Beneficiar, se realizează prin mecanismul Formularelor estimărilor trimestriale și a solicitărilor de fonduri
 • Sumele solicitate la plată cuprinse în formular se verifică și se centralizează de către IS
 • IS verifică și se autorizează în termen de 10 zile lucrătoare raportului financiar, după depunerea de către Beneficiar a acestuia
 • Se pot adăuga până la 10 zile lucrătoare pentru solicitări de clarificare și răspunsuri
 • Verificările suplimentare nu pot prelungi termenul total dincolo de 45 zile
 • Dacă se suspendă plățile pentru PNRR de către CE, din bugetul de stat se mai asigură 6 luni finanțare pentru implementare 
 • Dacă CE dezangajează fondurile asociate jaloanelor și țintelor pentru care au fost suspendate plățile, se suspendă contractul
 • ME poate suspend transferurile către Beneficiari in situațiile următoare
  • neîndeplinirea indicatorilor de către Beneficiar, în raport cu execuția bugetară a Proiectului
  • în cazul realizării de verificări/investigații suplimentare pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor solicitate la plată, inclusiv în cazul soluționării unei/unor sesizări de neregulă/ neregulă gravă.

Rolul Beneficiarului:

 • Poate solicita în scris punctul de vedere al Inspectoratului Școlar, cu privire la  aspectele survenite de natură să afecteze buna implementare a Proiectului

Obligații

 • Are obligația și responsabilitatea îndeplinirii indicatorilor asumați, inclusiv calendarul
 • Să deschidă contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului în conformitate cu HG nr. 209/2022
 • Să asigure accesul neîngrădit al autorităților naționale şi europene, inclusiv accès la sistemele informatice care au legătură directă cu Proiectul
 • Să arhiveze documentele si sa asigure accesibilitatea lor pentur verificari
 • Să realizeze măsurile de informare și publicitate în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală PNRR
 • Să  respecte ordinele/ instrucțiunile/procedurile emise de ME cu privire la implementarea SG – PNRAS.
 • Să respecte graficul activităților din Cererea de finanțare
 • Să mențină o capacitate instituțională adecvată prin alocarea și menținerea de personal suficient activității de implementare a Proiectului.
 • Să întocmească și să transmită trimestrial către Inspectoratul Școlar 
  • Formularele estimărilor de trageri trimestriale
  • Rapoartele financiare însoțite de 
  • Documentele justificative aferente
  • Solicitările de fonduri
  • Notificarea cu privire la reconcilierea contabilă, respectiv până la data de 15 a lunii următoare perioadei de raportare din care să rezulte sumele transferate de Ministerul Educației

Eurocentrica este o organizație creata în 2010 printr-un parteneriat de profesioniști din mediul academic, domeniul politicilor publice, ONG si afaceri.
Imboldul fondării sale a fost că România pentru a putea beneficia pe deplin de integrarea europeana si pentru a putea contribui la proiectul european e nevoie atât de o înțelegere profunda a Uniunii Europene cat si de o prezentare detaliata a României pentru partenerii noștri. Dincolo de mituri, dincolo de generalități. Punct cu punct.

Dezvoltarea vine prin acțiune si diversitate in abordări! Asociația Eurocentrica susține site-urile www.europunkt.ro si www.lapunkt.ro. Un domeniu prevalent al asociației este sprijinirea acțiunilor ce privesc patrimoniul cultural material si imaterial.

Printre acțiunile sale cele mai importante, Asociația Eurocentrica a promovat susținerea cu expertiza a unor actori (solicitanți, beneficiari) cu resurse administrative si financiare limitate in provocarea lor de a accesa finanțări europene.

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.