fbpx

LTN caută profesor de limba germană

Descriere Job

Liceul Teoretic Național caută profesor de limba germană. Deutschlehrer gesucht!


Denumirea postului superiorului direct: Coordonatorul Catedrei Limbi și Literaturi Străine


Toți profesorii Liceului Teoretic Național sunt responsabili pentru dezvoltarea abilităților intelectuale, personale și sociale ale elevilor. De asemenea, toți profesorii trebuie să respecte Regulamentul Intern al LTN precum și Codul de Etică și reglementările GDPR cu privire la informațiile confidențiale la care au acces în timpul colaborării cu LTN.

Fiecare profesor face parte din comisia specifică disciplinei pe care o predă și din comisii de lucru în cadrul școlii, în funcție de calificări și opțiunile personale și de evaluarea echipei manageriale. (germană)

În funcție de orar și program, toți profesorii se vor implica în activități extrașcolare. (germană)

Principalele responsabilități ale postului

Responsabilități pentru activitatea la clasă (germană)

 • Predarea limbii germane pentru nivelurile gimnazial și liceal;
 • Pregătirea lecțiilor având în vedere:
  1. Conținuturile specifice programelor pentru clasele atribuite prin încadrare;
  2. Nevoile, interesele și abilitățile elevilor
  3. Principiile relevante pentru practica pedagogică, conform teoriilor și studiilor actuale;
  4. Valorile și Modelul LTN;
 • Asumarea responsabilității pentru progresul școlar, evaluarea sumativă și formativă, bunăstarea și disciplina elevilor săi cu sprijinul coordonatorului catedrei de limbi și literaturi străine;
 • Acordarea timpului și atenției individuale fiecărui elev astfel încât acesta să își poată atinge potențialul maxim;
 • Monitorizarea, evaluarea și notarea elevilor;
 • Evaluarea continuă a eficienței strategiilor de predare – evaluare și măsuri de îmbunătățire a acestora;
 • Monitorizarea progresului individual al elevilor;
 • Realizarea strategiilor de recuperare pentru elevii ce înregistrează un regres sau la care se observă o lipsă a interesului pentru studiu;
 • Adoptarea unui comportament care să constituie un model pentru elevi: punctualitate, aplicarea bunelor maniere și promovarea respectului reciproc, responsabilitatea propriilor acțiunilor și a autocontrolului în orice situație.

Responsabilități administrative

 • Participarea la consiliile profesorale, comisiile școlare din care face parte și întrunirile pe catedre;
 • Gestionarea responsabilă a echipamentelor și dotărilor aflate utilizarea sa;
 • Instruirea elevilor pentru utilizarea eficientă și corectă a echipamentelor, materialelor didactice, cărților și caietelor personale.
 • Înregistrarea absențelor și monitorizarea comportamentelor elevilor, conform regulamentului intern;
 • Monitorizarea activității școlare a elevilor și realizarea rapoartelor periodice.

Responsabilități cu privire la managementul elevilor

 • Promovarea activă a standardelor de disciplină și siguranță în rândul elevilor;
 • Monitorizarea comportamentului elevilor și intervenția promptă în caz de conflict, agresivitate, acțiuni de bullying, accidente, situații de urgență (incendiu, cutremur);
 • Monitorizarea comportamentului elevilor și acordarea notei la disciplina Purtare, în cadrul Consiliului Clasei, la finalul fiecărui semestru.

Responsabilități de comunicare

 • Comunicarea eficientă și la timp cu coordonatorul catedrei de limbi și literaturi străine cu privire la orice temă de relevantă pentru activitatea în școală;
 • Comunicarea cu părinții elevilor cu privire la progresul școlar și la conduita adoptată de către aceștia;
 • Susținerea comunicării între elevi – părinți și școală, astfel încât să contribuie la construirea comunității LTN;
 • Încurajarea elevilor de a participa la activitățile extrașcolare și de a contribui la organizarea evenimentelor interne;
 • Participarea la evenimentele organizate de școală și socializarea cu părinții și elevii, într-o manieră prietenoasă și responsabilă.

Responsabilități formare profesională

 • Participarea la sesiunile anuale de formare din cadrul LTN;
 • Implicarea în activități metodice;
 • Participarea la cursuri de formare conform specializării sau pentru îmbunătățirea competențelor personale în domeniile conexe activității de profesor: pedagogie, utilizare instrumente TIC, dezvoltare personală.

Cerințele postului

 • Diploma de licență în domeniu (absolvenți ai unei facultăți de limbi străine cu specializarea limba germană sau echivalentul în sisteme de învățământ superior din străinătate)
 • Calificare pedagogică;
 • Reprezintă un plus cursuri de formare sau interesul dovedit pentru metode didactice noi pentru predarea limbii engleze.

Aptitudini necesare

 • Stabilirea unor relații bune, cu granițe sănătoase, cu elevii astfel încât aceștia să știe că se pot baza pe sprijinul profesorului;
 • Comunicarea eficientă și bazată pe respect cu colegii și părinții elevilor;
 • Utilizarea instrumentelor TIC atât pentru pregătirea lecțiilor cât și în cadrul orelor de curs;
 • Utilizarea Google Suite for Education;
 • Aplicarea unor strategii de predare diferențiată și a educației centrate pe elevi;
 • Prezentare personală bazată pe o atitudine profesională;
 • Abordarea educației din perspectiva egalității de șanse și a nondiscriminării;
 • Punctualitate și responsabilitate în respectarea angajamentelor;
 • Abilități în domeniul managementului clasei bazate pe fermitate, corectitudine și eficiență;
 • Disponibilitate pentru lucru în echipă și colaborare cu colegii.

Alte informații

 • Candidații selectați pentru interviu sunt rugați să fie pregătiți cu informații legate de strategii didactice favorite și exemple de bune practici din activitatea proprie.

În echipa LTN profesorii selectați vor găsi

 • Pachet salarial atractiv, în funcție de experiență și de disponibilitatea de a se implica în activități extrașcolare;
 • Comunicare deschisă și un spațiu în care își pot pune în practică proiectele și ideile care îi motivează din punct de vedere profesional;
 • Activitate în clase cu un număr elevi care permite stabilirea unei relații cu fiecare dintre ei și acordarea atenție necesare pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare școlară și profesională;
 • Acces la echipamente IT pentru utilizarea în cadrul orelor de curs și a pregătirii orelor;
 • Oportunități de dezvoltare personală și profesională.

Dacă ai ajuns aici, citește și:

LTN caută profesor pentru învățământul primar