fbpx

Alătură-te Echipei Liceului Teoretic Național!

București, sector 1

Descriere Job

Alătură-te Echipei Liceului Teoretic Național!

 

Liceul Teoretic Național este o școală privată înființată în 2012. De la Grădiniță până la Liceu, asigurăm toate nivelurile de școlaritate pentru elevi între 3 și 18 ani.Suntem în căutarea următorilor colegi.

„Modelul LTN – Școală pentru viață” este modalitatea de organizare a procesului instructiv-educativ din cadrul Liceului Teoretic Național: Modelul îmbină coerent și creativ activitățile formale cuprinse în orarul școlar, cu cele non-formale cuprinse în proiectele educative proprii LTN și creează o legătură strânsă a tuturor acestora cu viața reală.

Liceul Teoretic Național este mai mult decât o şcoală: suntem o comunitate formată din elevi, profesori și părinți care privesc educația dincolo de predare și teme pentru acasă. Astfel, misiunea noastră se reflectă în bucuria de a învăța și entuziasmul de a aplica în viață cunoștințele și valorile asimilate în şcoală. 

Căutăm un coleg profesor pentru învățământul preșcolar:

 • Diploma de licență în specializarea pentru care aplică;
 • Minimum un an de activitate în învățământ;
 • Interes și/sau cursuri de formare în psihologia dezvoltării copilului;
 • Interes pentru metode moderne de predare-învățare-evaluare;
 • Au tact pedagogic în interacțiunea cu copiii.
 • Constituie avantaj masterul sau studiile postuniversitare în domeniul educațional;

Ne așteptăm ca membrii echipei să îndeplinească bine următoarele:

 • Planificarea și susținerea proiectelor și activităților educative;
 • Monitorizarea și evaluarea progresului elevilor;
 • Predare și evaluare diferențiate, pentru a susține fiecare elev să își descopere talentele și să își împlinească potențialul;
 • Întocmirea documentelor și actelor conform regulilor de funcționare aprobate de Ministerul Educației și ISMB;
 • Planificarea și implicarea în activitățile extrașcolare (serbări, evenimente, întâlniri cu părinții);

Oferim membrilor echipei:

 • Pachet salarial în funcție de experiență și gradele didactice obținute;
 • Echipamente IT pentru a fi utilizate în cadrul activităților la clasă și pentru pregătirea activităților;
 • Sesiuni de formare profesională și sprijin pentru obținerea unor noi calificări sau pentru completarea studiilor;
 • Consiliere pentru dezvoltarea personală;
 • Mediu de lucru ce încurajează spiritul de inițiativă și comunicarea liberă;