fbpx

Care este numărul minim/maxim de copii dintr-o clasă – precizări de la Min. Educației

Sursă foto: Freeepik
Ministerul Educației a transmis, astăzi, precizări cu privire la numărul minim/maxim de copii dintr-o grupă sau clasă, conform noii Legi a învățământului preuniversitar.
👉 În situații excepţionale, formaţiunile de antepreșcolari, preşcolari sau de elevi pot funcţiona cu cel mult 👉 2 copii peste efectivul maxim, față de 3 cât era prevăzut anterior.
👉 Pentru cazurile în care se solicită depăşirea cu peste 2 antepreșcolari/preșcolari/elevi a numărului maxim, aprobarea va fi dată de Ministerul Educaţiei.
👉 Efectivele de antepreşcolari, preşcolari şi elevi din formaţiunile de studiu deja constituite la data intrării în vigoare a Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023 rămân aceleași până la finalizarea nivelului de învăţământ.

Cum vor putea școlile să obțină suplimentarea numărului de elevi dintr-o clasă

Proiectul de metodologie privind depășirea efectivelor formațiunilor de antepreșcolari, preșcolari sau de elevi din unitățile de învățământ preuniversitar de stat a fost publicat  în dezbatere. Proiectul intenționează să reglementeze modul în care școlile pot să obțină suplimentarea numărului de elevi dintr-o clasă sau din mai multe.

Ce prevede proiectul referitor la procedura de suplimentare:

Art. 3 (1) Unitățile de învățământ preuniversitar de stat pot solicita inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București, denumite în continuare ISJ/ISMB, în situații excepționale, în baza unei justificări a consiliului de administrație, suplimentarea sau, după caz, diminuarea cu 2 beneficiari sub efectivul minim sau peste efectivul maxim prevăzut de art. 23, alin. (1) din Legea nr. 198/2023.

(2) Consiliul de administrație al ISJ/ISMB aprobă sau respinge solicitările unităților de învățământ preuniversitar de stat, în urma analizei documentației transmise de către acestea, precum și a motivării solicitărilor.

Art. 4 (1) Documentația transmisă de conducerea unităților de învățământ către ISJ/ISMB conține:
a) cererea formulată de unitatea de învățământ;
b) hotărârea consiliului de administrație;
c) procesul verbal al ședinței consiliului de administrație;
d) descrierea completă a situației excepționale;

e) date referitoare la numărul de grupe/clase existente aferente anului de studiu pentru care se realizează solicitarea, numărul de copii/elevi existenți în fiecare grupă/clasă, în conformitate cu informațiile înregistrate în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului de România (SIIIR) și capacitatea fiecărei săli de grupă/clasă;

f) cererea motivată a părintelui/reprezentatului legal, dacă aceasta este baza solicitării unității de învățământ.
(2) În situația aprobării unor suplimentări, conform alin. (1), ISJ/ISMB au obligația de a informa autoritatea publică locală în vederea asigurării finanțării.

(3) În termen de 5 zile de la aprobare, la nivelul ISJ/ISMB se operează modificările în SIIIR.

(4) Situațiile în care ISJ/ISMB constată că la nivelul unității de învățământ există grupe/clase paralele care permit cuprinderea copiilor/elevilor pentru care s-a făcut solicitarea în cadrul acestora în limita maximă prevăzută la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 198/2023, nu vor fi considerate ca fiind excepționale, pentru care să fie nevoie de aprobare a ISJ/ISMB în condițiile prezentei metodologii.

(5) Fac excepție de la prevederile alin. (4), grupele/clasele paralele care se regăsesc în unitatea de învățământ cu personalitate juridică și în structurile arondate acesteia ori în două sau mai multe structuri, în cazul unităților de învățământ cu personalitate juridică din mediul rural care au una sau mai multe structuri arondate.

numărul minim de copii numărul minim de copii

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.