fbpx

BREAKING Noul preşedinte al ARACIP şi-a dat demisia, după mai puțin de o lună

Alina Paraschiv, numită în funcția de președinte al ARACIP pe data de 6 august, și-a dat demisia deja de la conducerea instituției, au declarat surse din Ministerul Educației pentru Educație Privată.

Potrivit surselor citate, Paraschiv a ajuns la concluzia că nu poate colabora cu membrii veterani ai instituției. 

Până la numirea unui nou președinte, instituția este condusă de Constanța Mihăilă, în calitate de vicepreședinte.

Alina Paraschiv a fost numită în funcția de președinte al ARACIP, după demiterea lui Șerban Iosifescu.

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a anunțat, pe 3 august, demiterea șefului ARACIP, Șerban Iosifescu.

Educație Privată prezintă ”rechizitoriul” șefului ARACIP: raportul realizat de corpul de control, care include cele 10 motive anunțate de ministru pentru această decizie.

 SINTEZĂ A RAPORTULUI 

elaborat urmare a controlului desfășurat la ARACIP

Ministerul Educației a fost sesizat de mai multe unități de învățământ preuniversitar cu privire la existența unor situații de încălcări a prevederilor legale de către ARACIP. Prin urmare a fost efectuată o acțiune de control care a vizat verificarea aspectelor prezentate în petiții. Controlul a avut loc în perioada 12 – 20 iulie 2021. 

Tematica controlului inițial a vizat verificarea aspectelor prezentate în petițiile a adresate ME și a fost extins, ca urmare a neregulilor constatate.  

 

 • CONCLUZIILE formulate de echipa de control:

 

1. La nivelul ARACIP există o comunicare defectuoasă cu furnizorii de educație, funcționarea acestora fiind grav afectată;

 

2. Mai multe hotărâri ale BEX ARACIP au fost emise cu încălcarea prevederilor legale în vigoare și cu depășirea competențelor legale. În hotărârile BEX apar inclusiv indicatori de performanță altfel decât sunt reglementați de legea educației, în condițiile în care Consiliul ARACIP are competența legală de a analiza și aproba standardele și indicatorii.Analizând activitatea BEX sub aspectul emiterii hotărârilor, au fost depistate mai multe Hotărâri cu putere decizională, toate emise în condiții de nelegalitate.

 

3. Au fost identificate situații în care există premisele încălcării regimului juridic privind conflictul de interese: dosare juridice în care conducerea ARACIP are dublă calitate, de reclamant în calitate de persoană fizică și de pârât în calitate de reprezentant al instituției. ARACIP, în calitatea sa de angajator, a fost chemată în instanță de către proprii angajați, printre care se numără conducerea instituției și consilierul juridic al acesteia. S-au creat astfel premisele unui vid decizional cu privire la asigurarea conformă a reprezentării în instanță. De menționat este faptul că aceștia nu au întreprins nicio diligență pentru apărarea ARACIP în fața instanțelor judecătorești, într-un dosar în care aveau calitatea de reclamanți; mai mult decât atât, au acționat în numele instituției ale cărei interese aveau obligația să le apere, pentru a fi satisfăcut un interes personal pe care aceștia îl aveau. 

 

Au fost constatate și alte situații în care există premisele încălcării regimului juridic privind conflictul de interese, care vor face obiectul verificărilor organelor de cercetare penală, competența Ministerului Educației fiind depășită în aceste situații. 

 

4. Au fost constatate nereguli cu privire la stabilirea taxelor de autorizare/acreditare, și pentru ca s-a refuzat punerea la dispoziție a echipei de control a documentelor solicitate, raportul va fi înaintat și Curții de Conturi.

 

5. Au fost constatate nereguli privind angajarea și prestarea efectivă a  activității de către o persoană, remunerată lunar, dar a cărei activitate și prezență efectivă la sediul instituției nu a putut fi dovedită, conducerea ARACIP refuzând să pună la dispoziția echipei de control documentele solicitate. Organele de cercetare penală vor fi sesizate cu privire la această situație. 

 

6. Evaluarea conducerii ARACIP este realizată de personalul din subordinea acesteia, fără nicio bază legală. Potrivit fișelor de evaluare prezentate, evaluarea președintelui ARACIP a fost  realizată de către membrii BEX ARACIP, fără ca legiuitorul să confere acestei structuri atribuții în acest sens. 

 

7. Cererea domnului Iosifescu Șerban-Constantin, înregistrată la MEC la 07.04.2020 de menținere în funcția de președinte al ARACIP pentru o perioadă de 3 ani peste vârsta standard de pensionare (10 mai 2020 – 9 mai 2023) a fost aprobată în data de 07.04.2020, fără a se emite, însă, O.M. în acest sens. Cererea nu a fost reînnoită și transmisă angajatorului spre aprobare după trecerea unui an de zile, așa cum prevede Art. 56, alin. (4) din Legea nr. 53/2003. 

 

8. Referitor la activitatea cu colaboratorii externi ,  niciun document din categoria registrelor colaboratorilor externi, pus la dispoziția membrilor echipei de control, nu are număr de înregistrare, niciun document din categoria registrelor colaboratorilor externi nu este postat pe site-ul actual al ARACIP. Există diferențe în ceea ce privește includerea/nominalizarea colaboratorilor externi ai ARACIP, experți în evaluare și acreditare, în cadrul celor două categorii de “registre”, respectiv Registrul colaboratorilor externi, experți în evaluare și acreditare/Registrul propriu al experţilor în evaluare și Registrul operațional al colaboratorilor externi ai ARACIP, experți în evaluare și acreditare (an școlar 2020-2021).

  

9. Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară nu are număr de înregistrare, fiind constatate multiple nereguli cu privire la activitatea ARACIP , de analiză a solicitărilor acestei categorii de  furnizori de educație . 

 

10. Nereguli grave care privesc Registrul de intrări/ieșiri al ARACIP:

  • Documentele înregistrate nu primesc un indicativ numeric unic, care să îi asigure individualitatea în instrumentele de evidență. Există mai multe documente înregistrate cu același număr  (Numărul trebuie să identifice în mod unic un document, devenit, prin acțiunea înregistrării lui, un act).
  • Data de înregistrare a actelor care intră în unitate nu este trecută în ordine cronologică.
  • Există mai multe situații în care documentele înregistrate nu au specificat locul de provenienţă (denumirea expeditorului şi adresa), conţinutul pe scurt al documentului, compartimentul căruia i se repartizează.
  • De foarte multe ori se păstrează rânduri libere care nu sunt barate.
  • În Registrul de intrări/ieșiri sunt înregistrate și documente interne ale instituției.
  • Registrul intrări/ieșiri, vol. II din 2021 nu are filele numerotate.
  • La niciun registru nu se consemnează la sfârșit numărul de pagini, nu este semnat și ștampilat.
  • La sfârşitul anului, la terminarea unui volum al registrului de intrare-ieşire, nu se întocmeşte un proces-verbal de încheiere a registrului respectiv prin care se certifică, sub semnătură, nr. înregistrărilor făcute (de la nr…… data … la nr…. data …) si nr. total de file scrise nu se trece data şi semnătura celui care face certificarea şi parafarea;
 • Înregistrarea unor documente s-a făcut cu „pix pilot”, care se poate șterge.
 • Niciun Registru de intrări-ieșiri nu are număr de înregistrare.

 

 • MĂSURI DISPUSE:
 • Sesizarea Comisiei de disciplină a Ministerului Educației cu privire la managementul defectuos al conducerii ARACIP.
 • Sesizarea Comisiei de disciplină a Ministerului Educației cu privire la încălcarea prevederilor art. 3 alin. (4) lit. a) din Ordinul nr. 5636 /2020 privind Regulamentul de organizare și funcționare al Corpului de Control din Ministerul Educației de către președintele și vicepreședintele ARACIP.
 • Respectarea prevederilor legale în vigoare, respectiv art. 554 alin. (6) din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ, în sensul realizării evaluării președintelui ARACIP, de către conducerea instituției coordonatoare.
 • Respectarea prevederilor legale stipulate de către art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea 53/2003 Codul Muncii.
 • Sesizarea ANI cu privire la posibila încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese, în dosarul nr.12212/3/2018, de către: domnul Iosifescu Constantin, președinte ARACIP, doamna Constanța Mihăilă, vicepreședinte ARACIP, doamna Gabriela Alina Paraschiva, șef department Acreditare și doamna Alina Râpă, consilier juridic. 
 • Sesizarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București privind posibila încălcare a dispozițiilor art. 297 din Codul Penal de către persoanele responsabile din cadrul ARACIP.
 • Sesizarea Curții de Conturi pentru verificarea condițiilor de încheiere a contractelor civile între ARACIP și evaluatorii externi.
 • Pentru Președintele ARACIP:
 • Verificarea activității consilierului juridic și a șefului Departamentului Acreditare de către Comisia de disciplină a ARACIP;
 • Respectarea art. nr. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
 • Analiza, în cadrul Consiliului ARACIP a respectării prevederilor HG nr. 1258/2005 privind modul de organizare și funcționare al BEX ARACIP și luarea măsurilor care se impun în vederea reglementării aspectelor neconforme cu legislația în vigoare;
 • Publicarea pe site-ul actualul al ARACIP a documentului oficial, actualizat,  Registrul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar al experților în evaluare și acreditare; 
 • Revizuirea şi oficializarea Registrului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar;
 • Revizuirea Codului etic, inclus în cadrul Procedurii operaționale – Elaborarea codului de conduită profesională și etică nr. 5245/30.12.2019;
 • Desfăşurarea unei şedinţe de analiză, în cadrul Consiliului ARACIP,  în legătură cu situaţia nominalizării experților în evaluare și acreditare, colaboratori externi, înscriși în registrul ARACIP, în comisiile de evaluare externă şi adoptarea unor decizii care să conducă la corelarea diferitelor documente care reglementează desemnarea  experților, clarificarea criteriilor utilizate și transparentizarea întregului demers de desemnare și informare a colaboratorilor  externi.
 • Analizarea la nivelul Consiliului ARACIP a tipului/categoriei de sancţiune acordată domnului Dan Stroe, prin Hotărârea Biroului Executiv nr. 27/16.09.2020, prin raportare la cadrul legal, în vigoare, şi adoptarea unor decizii în concordanţă cu acesta.
 • Completarea legislației în vigoare, din domeniul de activitate al ARACIP, cu privire la obligativitatea ARACIP de a notifica organizaţiile furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, cu 90 de zile înainte de expirarea adeverințelor (împreună cu Vicepreședintele).
 • Înregistrarea și arhivarea corectă a documentelor, cu respectarea Legii 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale, a Instrucțiunii nr. 217/1996 privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naționale, a Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor online și a Legii 138/2013 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 (împreună cu Vicepreședintele).
 • Remedierea erorilor materiale din Registrul special special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară.
 • Revizuirea/elaborarea procedurilor operaționale, precum și întocmirea unui Registru pentru proceduri.
 • Extinderea perioadei prevăzute de legislația actuală alocată evaluărilor unităților de învățământ. Perioada va fi stabilită conform numărului și dimensiunii indicatorilor de performanță.
 • Desemnarea membrilor din Biroul Executiv, cu respectarea numărului de membri și a calității acestora, conform prevederilor art. 12 din HG 1238/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP).

2 comments

«

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.