fbpx

Asociația Școlilor Particulare: ”Facem apel la Guvernul României să nu ignore la infinit organizațiile nonprofit”

Asociația Școlilor Particulare îi solicită Guvernului să le permită și unităților private de învățămând posibilitatea de a accesa granturi și fonduri structurale de la Uniunea Europeană, cuprinse în planul de redresare în urma pandemiei. În acest moment, legislația omite organizațiile nonprofit din categoriile care pot aplica pentru respectivele fonduri, întrucât una dintre condițiile obligatorii este existența profitului.

Apelul transmis de Asociația Școlilor Particulare către premierul Ludovic Orban:

Asociația Școlilor Particulare din România salută proiectul ambițios de modernizare a României.
Având în vedere faptul că o parte semnificativă a surselor de finanțare necesare pentru
implementarea proiectului sunt asigurate din bugetul comunitar pentru exercițiul financiar 2021-
2027 considerăm important ca reprezentanții autorităților, de la nivel central, să caute parteneri
capabili să atragă fondurile europene prin proiecte solide cu un impact semnificativ pe termen
scurt, mediu și lung în România.
Facem apel la Guvernul României să nu ignore societatea civilă, să nu ignore organizațiile
nonprofit în procesul de elaborare a Planului de Acțiune 2021-2027.
Societatea civilă prin organizații nonprofit a construit școli, spitale, aziluri, a creat locuri de
muncă și a contribuit la educarea și integrarea multor persoane din grupurile defavorizate în
societate.
Chiar și acum în această perioadă dificilă organizațiile nonprofit sunt ignorate deoarece nu au
,,profit”, nu pot accesa granturi, nu pot accesa fonduri europene deoarece ,,profitul” pe care
activitatea lor îl aduce României nu este relevant pentru autorități.
Facem apel la Guvernul României să nu ignore la infinit organizațiile nonprofit și să le dea
posibilitatea să aibă calitatea de beneficiar în proiecte cu finanțare din fonduri nerambursabile, să aibă posibilitatea să acceseze fonduri structurale, să aibă posibilitatea să ducă mai departe ceea
ce au început, să dezvolte infrastructura socială din România prin construcția de școli, spitale și
aziluri, să ofere servicii sociale în comunitate.
Vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate și apreciere,
Christian Comșa
Președinte ASP