fbpx

Admitere în școlile de Poliție: Candidații care au tatuaje vizibile în ținuta de vară, respinși

Sindicatul Europol anunță că, având în vedere deficitul excesiv de la nivelul structurilor de poliție, în luna septembrie 2021 va fi organizată o nouă sesiune de admitere în școlile de agenți de poliție de la Câmpina și Cluj pentru Poliția Română și Oradea pentru Poliția de Frontieră. Potrivit condițiilor anunțate de sindicat, candidații care au tatuaje vizibile în ținuta de vară nu vor fi acceptați.

La începutul lunii august va fi anunțat calendarul privind etapele desfășurării concursului de admitere ce va cuprinde următoarele:

  • Depunerea cererilor de înscriere ;
  • Depunerea documentelor pentru dosarul de recrutare;
  • Evaluarea psihologică;
  • Desfășurarea probelor fizice;
  • Desfășurarea probei scrise: ;
  • Examinarea medicală;
  • Afișarea rezultatelor finale ;

Iată care sunt condițțile și criteriile de recrutare

Condiţiile legale de recrutare a candidaţilor:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic. Îndeplinirea acestei condiţii se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu.În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor:

a) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.
d) candidaţii care au fost declaraţi „admis” la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

Le urăm succes tuturor celor care vor candida pentru un loc în școlile de pregătire ale MAI. Deficitul de personal a ajuns la aproape 30%, fiind cel mai mare din istoria Ministerului Afacerilor Interne, astfel că nevoia de polițiști este una acută.

Care sunt regulile privind tatuajele la admiterea în structurile de Poliție, în alte țări:

Marea Britanie: 

Toate tatuajele sunt evaluate individual.

Candidații nu ar trebui să aibă tatuaje care ar putea fi considerate discriminatorii, rasiste, sexiste, homofobe, violente, intimidante sau jignitoare. Tatuajele de pe față care nu sunt medicale sau nu au fost realizate ca urmare a unei intervenții chirurgicale estetice vor avea ca rezultat respingerea automată.

Franța:

Sindicatul Polițiștilor a reușit, recent, să impună schimbarea reglementărilor. Polițiștii pot să aibă tatuaje, cu condiția ca acestea să nu fie rasiste, politice, religioase sau xenofobe.

Germania:
Poliția din Berlin și-a modificat politica cu privire la tatuaje: angajații săi au voie să aibă tatuaje și alte forme vizibile de body-art.
Tatuajele pe mâini, gât și față nu sunt, însă, permise.

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.