fbpx

77% dintre elevi nu au susținut o opinie despre regimul politic din România anilor 1991-2000, la simularea de BAC la istorie

 Doar 23% dintre elevii care au susținut simularea de Bacalaureat la istorie au putut să rezolve parțial subiectul în care li se cerea să formuleze un punct de vedere cu privire la regimul politic din România, în perioada 1991-2000.

Datele provin din analiza pe itemi a subiectelor de Bacalaureat, publicată, azi, de Ministerul Educației.

Competențele evaluate prin Subiectul al III-lea sunt: Formularea de argumente referitoare la un subiect istoric; Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări scrise; Evidențierea relației cauză – efect într-o succesiune de evenimente sau procese istorice; Formularea, în scris, a unor opinii referitoare la o temă de istorie; Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale și spațiale relative la un subiect istoric; Construirea de sinteze tematice.

Primul reper al eseului structurat care vizează prezentarea unui aspect specific unei perioade istorice (abilitate cu nivel ridicat de dificultate și care se evaluează prin elaborarea unei scurte expuneri în care sunt precizate două informații referitoare la aspectul menționat și se utilizează relația cauză-efect) are procent de reușită scăzut.
Se acordă punctaj parțial pentru nivelul minimal al competenței – menționarea aspectului – astfel că, 13,58% dintre candidați au obținut 2 puncte din maximul de 5 puncte, în timp ce 12,48% au menționat aspectul respectiv, dar au precizat o singură informație referitoare la acesta și nu au utilizat relația cauză-efect.

Aceeași situație, cu procent de reușită redus, se regăsește și în cazul reperelor al doilea și al treilea care evaluează abilități de nivel scăzut, precum precizarea sau menționarea uneia sau a mai multor informații istorice. Pentru că, prin baremul de evaluare și notare, sunt acordate punctaje intermediare fiecărei menționări (câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două caracteristici/prevederi) se obțin punctajele parțiale corespunzătoare unui singur răspuns dintre cele două solicitate.

Ultimul reper, formularea unui punct de vedere referitor la regimul politic din România în perioada 1991-2000 şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric, cu grad de dificultate ridicat generat de abilitatea superioară (formularea de argumente) a competenței evaluate este cel mai puțin performat în cadrul întregului subiect. 23,17% dintre candidați rezolvă parțial acest reper, formulând punctul de vedere, fără a realiza și susținerea acestuia printr-un argument istoric.

Totodată, reperele Notei referitoare la ordonarea şi exprimarea ideilor ( limbaj istoric- 0/1/2 puncte, structurare – 0/1 punct, cronologie/logică – 0/1/2 puncte, limită de spațiu – 0/1 punct) au diverse grade de reușită. Dintre candidații care au elaborat eseul 31,27% au utilizat parțial limbajul istoric, iar 25,12% au obținut punctajul maxim. Succesiunea cronologică/logică a faptelor istorice a fost respectată în procent de 27,69, iar 25,63% au obținut punctaj parțial.

Recomandări pentru activitățile de tip remedial:
1. realizarea unui glosar de termeni/concepte care fac parte din limbajul de specialitate și care pot fi utilizați în cadrul unei situații de comunicare orală sau scrisă;
2. realizarea unor scheme cu acțiunile/faptele istorice ordonate cronologic/logic în cadrul unui proces istoric;
3. elaborarea unor scurte prezentări (orale sau scrise) care includ fie repere cronologice (secol, deceniu etc.), fie relația de cauzalitate, fie formularea de opinii, fie argumentarea unei opinii pe baza informației din surse istorice date etc.;
4. explicarea structurii unui eseu pe baza unui model dat;
5. autoevaluare, pornind de la baremul de evaluare și de notare corespunzător subiectului;
6. exersarea rezolvării, în cadrul orelor de istorie, a Subiectului al III-lea din variantele de examen administrate în anii anteriori (www.subiecte.edu.ro) explicând și baremul de evaluare și de notare corespunzător.

Analiza poate fi accesată, integral, aici:

Analiza_rezultate_simulare_bacalaureat24_CNPEE

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.