fbpx

240.080 de teste, susținute la pilotarea evaluării standardizate, până astăzi

240.080 de teste au fost susținute de elevi la pilotarea evaluării standardizate, arată datele la zi comunicate de compania Brio.

Datele, integral:

STATISTICI EDU.BRIO.RO
6 iunie, ora 18:00

NUMĂR TOTAL TESTE
240.080 (84%)

Română II: 13.973 (83%)
Română III: 14.096 (83%)
Română IV: 14.252 (84%)
Română V: 15.202 (82%)
Română VI: 14.903 (81%)
Română VII: 15.078 (83%)
Română IX: 10.644 (84%)

Matematică I-VII și IX-XI: 141.932 (86%)

TIMP MEDIU
I-IV: 22 min (din 30 max)
V-VII + IX-XI: 31 min (din 60 max)

SONDAJ
78% (română) și 59% (matematică/istorie) au considerat subiectele simple și medii
81% au considerat experiența placută și medie
72% au exprimat o preferință puternică și medie pentru testele digitale

În vederea pilotării evaluării standardizate, Ministerul Educației a încheiat un protocol de colaborare, cu titlu gratuit, fără implicații financiare ale părților. Prevederea face parte din ordinul de ministru publicat în Monitorul Oficial.

Ordinul de ministru, integral:

Art. 1. — (1) Se aprobă organizarea pilotării evaluării standardizate la finalul anului școlar 2021—2022, cu scopul de a stabili nivelul de competențe ale elevilor la finalul anului școlar.
(2) Participă la pilotarea evaluării standardizate la finalul anului școlar 2021—2022 elevii claselor I—VII, respectiv IX—XI din unitățile de învățământ selectate de Ministerul Educației.
(3) La nivelul fiecărui județ/sector al municipiului București, pilotarea evaluării standardizate se organizează în câte 7 unități de învățământ, incluzând unități de învățământ cu profil pedagogic.
Art. 2. — Evaluarea standardizată la finalul anului școlar 2021—2022 se organizează de către inspectoratele școlare județene/al municipiului București în perioada 30 mai—10 iunie pentru elevii claselor I—VII și în perioada 30 mai—8 iunie pentru elevii claselor IX—XI.
Art. 3. — (1) Disciplinele la care se organizează evaluarea standardizată la finalul anului școlar 2021—2022 sunt
următoarele:
a) pentru elevii claselor I—VII, limba română și matematică;
b) pentru elevii claselor IX—XI, limba română și, în funcție de filieră, profil și specializare, disciplina care se susține la examenul național de bacalaureat, ca probă obligatorie a profilului, matematică sau istorie.
(2) Testele pentru evaluarea standardizată la finalul anului școlar 2021—2022 sunt construite respectând programa școlară corespunzătoare fiecărei clase/discipline menționate la alin. (1).
(3) Timpul de lucru efectiv pentru fiecare disciplină la care se susține evaluarea standardizată este de 30 de minute pentru clasele din învățământul primar, respectiv 60 de minute pentru clasele din învățământul gimnazial și liceal.
Art. 4. — (1) Desfășurarea evaluării standardizate la finalul anului școlar 2021—2022 se realizează în format digital, în baza unei instrucțiuni, care va fi comunicată inspectoratelor școlare județene/al municipiului București în termen de 3 zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ se asigură că elevii dispun de un număr suficient de dispozitive, precum: calculatoare, laptopuri, tablete sau telefoane smart, astfel încât în perioada de desfășurare a evaluării standardizate la finalul anului școlar 2021—2022 să se ofere posibilitatea fiecărui elev din clasele I—VII, respectiv IX—XI să susțină această evaluare.
(3) Dispozitivele utilizate trebuie să fie conectate la rețeaua internet, să aibă un sistem de operare și un browser web.
Fiecare elev trebuie să aibă acces la browserul web. Art. 5. — Pentru elevii cu deficiențe/cerințe educaționale speciale care doresc să participe la evaluarea standardizată la finalul anului școlar 2021—2022 se aplică prevederile art. 31 și 32 din Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.801/2010, valabilă și pentru anul școlar 2021—2022, prevederile art. 91 alin. (1) lit. c), alin. (2) și (3) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat național — 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.799/2010, cu modificările ulterioare, valabilă și pentru anul 2022, respectiv prevederile Procedurii nr. 25.464/2022*) cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat — sesiunea 2022.
Art. 6. — (1) În urma evaluării standardizate la finalul anului școlar 2021—2022 sunt furnizate detalii despre întrebările/itemii la care elevul a răspuns și se generează rapoarte narative de evaluare la finalul fiecărui test.
(2) Rapoartele narative de evaluare nu se transformă în calificative/note acordate elevilor și nu pot fi utilizate în vederea evaluării activității cadrelor didactice.
(3) Rapoartele narative de evaluare analizează în detaliu competențele elevilor, precizând nivelul de cunoștințe, astfel încât la nivelul Ministerului Educației să poată fi adoptată o serie de măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.
Art. 7. — (1) În vederea pilotării evaluării standardizate, Ministerul Educației încheie un protocol de colaborare, cu titlu gratuit, fără implicații financiare ale părților.
(2) În cadrul protocolului de colaborare, activitățile de pilotare pot fi organizate până la finalul anului 2022.
Art. 8. — Se aprobă lista unităților de învățământ participante la pilotarea evaluării standardizate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 9. — Direcția generală învățământ preuniversitar, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 10. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

 

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.