fbpx

10 soluții pentru îmbunătățirea situației copiilor, propuse de Consiliul Elevilor, Boardul Copiilor si UNICEF

Foto: UNICEF

În contextul alegerilor locale și parlamentare, al redeschiderii școlilor, precum și al dezvoltării noilor strategii naționale pentru perioada 2021 – 2027, Consiliul Național al Elevilor (CNE), Boardul Copiilor din România și UNICEF propun autorităților din România un set de zece soluții pentru îmbunătățirea condiției copiilor.

Pandemia de COVID-19 i-a pus într-o situație și mai vulnerabilă pe copiii care erau deja dezavantajați și pe familiile acestora. 35,8% din cei 3,7 milioane de copii ai României sunt în risc de sărăcie și excluziune socială. 400.000 de copii în vârstă școlară nu merg la școală, iar peste 50.000 de copii sunt separați de familiile lor, în mare parte din cauza sărăciei, violenței sau abandonului.

Cele 10 soluții propuse de cele trei organizații:

1. Investiții pentru copii și pentru viitorul României. Să folosim criza COVID-19 ca pe o oportunitate de a rezolva problemele structurale cu care se confruntă copiii, care s-au agravat în timpul crizei. Ceea ce a fost făcut înainte se poate face mai bine acum, adresând diverse bariere și lacune precum echitatea și contribuind la Agenda 2030 și la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.

2Principiile „copiii pe primul loc” și „niciun copil lăsat în urmă” în toate strategiile, planurile naționale și programele care urmează să fie dezvoltate și puse în aplicare, inclusiv în cele pentru recuperarea și reconstrucția după criza generată de pandemia de COVID-19 și urmările sale economice (care ar trebui să includă indicatori ai strategiilor/ planurilor care se referă direct la copii).

3. Pentru o mai bună integrare a strategiilor și a programelor sectoriale, precum și a politicilor europene și naționale,permanentizarea Parteneriatului cu și pentru copii, un grup de coordonare la nivel ministerial pentru copii(coordonat de Primul-Ministru sau de către Viceprim-ministru) și asigurarea prin lege a investiției a cel puțin 10% din fondurile structurale europene pentru copii.

4. Extinderea Pachetului Minim de Servicii pentru toți copiii din România, plasând o asistentă medicalăcomunitară și un asistent social în fiecare comunitate și un consilier școlar în fiecare școală (inclusiv utilizarea aplicației AURORA). Creșterea capacității lor. Baza pentru garanția pentru copii a UE.

5. Dezvoltarea de Centre pentru Servicii Comunitare Integrate, cu acces atât fizic, cât și digital la informații și servicii incluzive, precum servicii specializate pentru copiii cu dizabilități, folosind bugetele existente și fonduri europene.

6. Dezvoltarea materialelor și a capacității de învățare online, inclusiv prin îndrumarea/ formarea profesorilor și a părinților, pentru a asigura accesul copiilor celor mai vulnerabili, în special a copiilor săraci, a copiilor de etnie romă și a copiilor cu dizabilități la o educație incluzivă de calitate, ajutând la eliminarea inechităților cauzate de lipsa accesului la educație și la platformele digitale.

7. Îmbunătățirea serviciilor medicale de prevenție, inclusiv prin programe de vaccinare, de sănătate și nutriție maternă și neo-natală, precum și prin promovarea sănătății, prevenirea bolilor și educație pentru sănătate.

8. Consolidarea disponibilității datelor și informațiilor dezagregate de calitate privind situația copiilor din România, pentru a dezvolta planuri mai bune bazate pe dovezi și pentru îmbunătățirea capacității de monitorizare.

9. Stabilirea unor mecanisme concrete de participare a copiilor la dezvoltarea politicilor și luarea deciziilor în conformitate cu Declarația de la București a Copiilor din UE adoptată anul trecut în perioada Președinției României la Consiliul UE. Prin intermediul educației media, copiii pot fi încurajați și sprijiniți să își susțină drepturile.

10. Toate orașele și municipiile să devină prietene ale copiilor, de exemplu, oferind o bună guvernare pentru toți copiii, servicii accesibile, având copiii în centrul procesului și mecanismelor de planificare, proiectare și responsabilitate.

Boardul Copiilor Boardul Copiilor

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *